Ang Simpleng Ritwal ang Humuhubog sa Atin

Ano ba ang ginagawa mo sa pagdating o pag-alis mo ng bahay? Kinaugalian nating mga Pinoy (at ng mga Hispanics) ang humalik o magmano. Tulad ng aking pamilya, ugali rin naming magpaalam kay Kristo sa pamamagitan ng paghawak at mag-antanda ng krus sa larawan ng Sacred Heart of Jesus. Sa simpleng ritwal, nararamdaman natin ang pagpapaubaya sa Diyos ng ating mga magulang.

Photo by: Bok Pioquid, Ateneo High School
Photo by: Bok Pioquid, Ateneo High School

Sa kanyang sinulat sa Context, isang peryodiko ukol sa kultura at relihiyon, sinabi ni Martin E. Marty na ang ganitong simpleng ritwal ang may malaking epekto sa ugnayan ng mga pamilya at mga magulang. Sa kanyang pag-aaral, ang mga magasawang humalik sa bawat isa bilang pamamaalam at pagtanggap sa pagdating ang may mas matibay at masayang buhay.

Ayon kay Paul Bosch, “Whatever you do repeatedly, over and over again, has the power to shape you.” Ang mga ugaling simple, tulad ng pagpapakita ng paggalang, ang may kapangyarihang hubugin at baguhin ang ating buhay kasama ang ating mga anak. Ang mga simpleng ritwal ang siyang humuhubog sa atin. Ipagdasal nating huwag kakaligtaang gawin ang mga simpleng ritwal na nagpapahiwatig ng ating pagmamahal sa isa’t isa.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: