Ano ang kahulugan ng Habag o Mercy?

Kape't PandasalSa Jubileo ng Habag at Malasakit, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng habag o mercy? Sa lumang tipan, dawalang salita ang ginagamit para sa habag. Ang una ay hesed. Pinapahiwatig ng hesed ang katapatan ng Diyos sa atin. Sa kabila ng ating pagiging suwail sa kanya, patuloy niya tayong pinapatawad at minamahal.

Pangalawa ang rahamim: ibig sabihin ang pagmamahal ng Diyos ay tulad ng isang magulang sa kaniyang anak. Wika niya, “Malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? Ngunit kahit na malimutan ng ina ang anak niyang tangan, hindi kita malilimutan.” At dahil dito, ang pagmamahal ng isang taong may habag o mercy sa kapwa ay kusang ibibigay, ipinapakita at pinaparamdam.

Binibigyan natin ng puwang ang ibang tao sa ating buhay kaya natural ang pagpapakita ng malasakit at pakikiramay sa lahat ng mga naghihikahos.

Manalangin tayo:

O Dios na makapangyarihan, akayin mo kami sa landas ng kabanalan upang makarating sa kaligayahang makalangit. Lingapin mo ang aming pamumuhay sa tulong ng Mabuting Pastol na si Hesus at hatian kami ng kanyang tagumpay. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: