Yari sa Luwad at Puno ng Espiritu

Bakit may ‘Kape’t Pandasal’?

Pagnilayan natin ang ating buhay sa pamamagitan ng paggamit ng larawan ng tasang puno ng mainit at masarap na kape sa umaga. Pagmasdan natin ang ating mga tasa. Kadalasan yari ito sa plastic, stoneware, luwad o clay.

 

Wika ni San Pablo, katulad natin ang mga tasang yari sa luwad. Bagaman marupok, ang bawat tao ay piniling tirahan ng Diyos. At ang Espiritu Santo, ang “kape” sa ating mga tasang luwad. Nananahan ang Espiritu ng Diyos sa atin. Templo at instrumento ng kanyang mga biyaya ang bawat tao.

 

Ito ang kape’t pandasal. Bilang unang gawain sa umaga, pinagninilayan natin ang “kape” o ang mga nakakapuno sa ating hungkag na puso. Pinaglalaanan natin ng panahon ang Diyos ng buhay.

Manalangin tayo: “O Amang walang hanggan, ituwid mo ang aming mga gawain sa iyong kalooban, upang sumagana ang aming buhay sa mabubuting gawa. Amen.”

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: