Iwasan ang Single-Use Plastic bilang Pag-aalaga sa Kalikasan

Allergic ka ba sa mga plastic? Hindi lamang ito yung mga taong plastic, ngunit mas gusto kong maging  allergic sa mga plastic na tinatapon natin sa ating mga dagat. Sinusulong ng GREENPEACE ang pag-aalaga sa kalikasan, tulad ng paghamon ni Pope Francis sa atin sa kanyang sinulat na Laudato Si.

Ayon sa kanila, nangunguna tayo kasama ang Indonesia, Vietnam, Thailand at Malaysia sa mga nagtatapon ng mga plastic sa dagat. Isa sa maaari nating gawin ang hindi paggamit ng single-use plastic tulad ng bags, botelya, straw at iba pa, na iisang gamit lamang. Hinihimok tayong mag-recycle ng grocery bags, o kaya, iwasan ang paggamit ng straw sa ating mga paboritong inumin.

Sa pagbabawas ng paggamit ng plastic na nakakapatay sa maraming isda sa dagat, nakakasiguro tayong may makakain pa ang mga susunod ng henerasyon. Itinatatag natin ang kinabukasan ng ating mga anak kapag inaalagaan natin ang ating kalikasan.

Manalangin tayo mga kapamilya: O Panginoon, pinag-iisa mo ng isip at damdamin ang mga tapat sa iyo. Ipagkaloob mong pangalagaan natin ang iyong ipinagkaloob na kalikasan at nasain ang kaligayahang walang hanggan. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: