Walang Maibibigay, Kung Walang Natanggap Mula sa Dios

Merong isang panalangin si San Ignacio de Loyola. Ito ang “Panalangin sa Pagiging BukasPalad.” Marahil alam ninyo ang kantang nagsisimula sa ganito: Panginoon, turuan mo akong maging bukas-palad, turuan mo akong maglingkod sa iyo…” Ano nga ba ang pagiging generous o bukas-palad?  Marahil nauunawaan natin ang generosity bilang isang pagbibigay. Ang taong may donasyon saContinue reading “Walang Maibibigay, Kung Walang Natanggap Mula sa Dios”

Rate this:

Pahalagahan Nawa Natin ang Ritwal ng Ating Sariling Bayan

Isang buwan ng pagdiriwang ng panibagong buhay ang buwan ng Mayo. Ito ang buwan ng mga bulaklak at panahon ng ani. Dito din nakakasama-sama ang mga magkababayan lalo na sa Bohol kung saang may piyesta sa bawat lalawigan. At sa ibang dako naman, ito rin ang panahon ng pamamasyal at pagpapahinga bago sumalpak muli angContinue reading “Pahalagahan Nawa Natin ang Ritwal ng Ating Sariling Bayan”

Rate this:

Nawa’y May Kahulugan ang mga Bagay sa ating mga Bahay

Paano ba magpalaki ng mga anak na may pinaninindigan at prinsipyo sa buhay? May matututunan tayo sa mga coffee shops sa ating paligid. Hindi ba tayo nagtataka kung bakit mahal ang kape? Ang hindi natin alam, binabayaran natin ang tinatawag na “ambience.” Ang ambience ay ukol sa ating kapaligiran. Ang mga values o pinapahalagahan saContinue reading “Nawa’y May Kahulugan ang mga Bagay sa ating mga Bahay”

Rate this:

Pahalagahan ang Maliliit na Ritwal sa Bahay

Anong mga kinauugalian sa inyong bahay ang nakatutulong sa pagkakalapit ng bawat miyembro ng pamilya? Sa aking pamilya naaalala kong itinuro ng aking mga magulang ang paghalik sa kanila o sa kanilang kamay tuwing aalis at darating. Para sa akin, hindi lamang ito isang pagpapakita ng paggalang kundi ito ay isang pagbabasbas; isang pagpapahiwatig naContinue reading “Pahalagahan ang Maliliit na Ritwal sa Bahay”

Rate this:

Huwag Limutin ang mga Bagay na Hindi Napapawi Magpakailanman

Sa panahon ng Kuwaresma o Lent, pinagninilayan natin ang mga mahahalaga sa ating buhay. Kasama sa pinag-iisipan ang halaga ng mga materyal na bagay. Meron akong kuwento. Si Lolo Jose at ang kanyang apo na si Henry. Sabi ni Henry: Paglaki ko, sisiguraduhin kong ma-abilidad ako. Tanong ni Lolo: “Pagkatapos?” “E, di magkakaroon ako ngContinue reading “Huwag Limutin ang mga Bagay na Hindi Napapawi Magpakailanman”

Rate this:

To Break or To Keep the Law

18 January 2012: Wednesday of the 2nd Week in Ordinary Time Mark 3:1-6 Inscribed on a Zen monastery sign: If you break the law, you will never attain freedom. And underneath it:  If you keep the law, you will never attain freedom. The issue in Mark’s Gospel today is not the healing of the paralyzedContinue reading “To Break or To Keep the Law”

Rate this:

A Common Day of Mourning

9 March 2011 Ash WednesdayJoel 2:12-18; Psalm 51; 2 Cor 5:20-6:2; Matthew 6:1-18 There are varied ways in Catholic Rites to celebrate the beginning of Lent. For many Catholic churches of the Eastern Rite such as the Orthodox Churches, they begin it two days ahead of us from the Roman or Latin Rite. So theyContinue reading “A Common Day of Mourning”

Rate this:

Can food make you sinful?

9 February 2011 Wednesday of the 5th week in Ordinary TimeGenesis 2: 4-17; Psalm 104; Mark 7: 14-23 Catholics have abandoned diet restrictions for religious reasons. Pork that was associated with pagan rituals in the Old Testament has been allowed for us for many centuries, while some religions have maintained it. The conversion of manyContinue reading “Can food make you sinful?”

Rate this:

Why Do We Commemorate All Saints and Souls?

1 & 2 November 2010 All Saints and Souls Nov 1: Rev 7, 2-14; Psalm 24; 1 John 3, 1-3; Mt 5, 1-12 Nov 2: Wis 3, 1-9; Psalm 23; Rom 5, 5-11 or 6, 3-9; John 6, 37-40 Why do we commemorate All Souls Day and All Saints Day? We often visit cemeteries withoutContinue reading “Why Do We Commemorate All Saints and Souls?”

Rate this:

The Conversion of Zacchaeus

31 October 2010 31st Sunday in Ordinary TimeWisdom 11:22 – 12:2; Psalm 145; Thess 1:11 – 2:2; Luke 19:1-10Jericho’s location is strategic. It made itself very rich and significant. Located at the Jordan valley, people pass through it on their way to Jerusalem. By crossing the river, it also gives access to other places eastContinue reading “The Conversion of Zacchaeus”

Rate this:

How Do We Use our Gifts?

26 August 2010 Thursday of the 21st Week in Ordinary Time1 Corinthians 1, 1-9; Psalm 145; Matthew 24, 42-51 The ancient form of letter writing begins with an identification. So Paul writes to the Corinthians with an introduction about himself and Sosthenes. He tells the Corinthians that he is an apostle willed by Christ. HereContinue reading “How Do We Use our Gifts?”

Rate this:

Hope for the Nations

20 August 2010 Saint Bernard, abbot and doctorEzekiel 37, 1-14; Psalm 107; Matthew 22, 34-40 The first reading is one of the most known visions of the prophet Ezekiel. It is the vision of the dry bones in the valley or the ‘plain’ which is the same location of his call. The occasion is theContinue reading “Hope for the Nations”

Rate this:

The Wicked Shepherds

18 August 2010 Wednesday of the 20th Week in Ordinary TimeEzekiel 34, 1-11; Psalm 23; Matthew 20, 1-6 The readings today are parables of shepherding. In the section from the book of the prophet Ezekiel, God declares the end of the wicked shepherds. God entrusted shepherds to take care for Israel, but instead they malignedContinue reading “The Wicked Shepherds”

Rate this:

Anong Maaring Ipagyabang?

17 August 2010 Martes ng ika-20 Linggo ng TaonEzekiel 28, 1-10; RPsalm: Dt 32; Matthew 19, 23-30 Sabi ni Hesus sa Ebanghelio ngayon: “Mahirap pumasok ang isang mayaman sa kaharian ng langit.” Dahil dito, lubhang nagtaka ang mga alagad at nagtanong: “Kung gayon, sino ang makaliligtas?” Sinagot sila ni Hesus, “Sa mga tao, hindi itoContinue reading “Anong Maaring Ipagyabang?”

Rate this:

The Assumption of Mary in Your Words

15 August 2010 Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin MaryRevelation 11:19a; 12:1-6a, 10ab; Psalm 45; 1 Cor 15:20-27; Luke 1:39-56Possibilities are fueled by imagination. When we were young, our dreams were patterned from the successful people we encountered. I wanted to become a doctor, because our family doctor was wealthy. His family livedContinue reading “The Assumption of Mary in Your Words”

Rate this: