Developing a Sense for the Other

Photo by Bok Pioquid Christian Service Involvement Program Ateneo de Manila High School 9 June 2013. 10th Sunday in Ordinary Time 1 Kings 17:17-24; Psalm 30; Galatians 1: 11-19; Luke 7:11-17 The story of the widow of Nain is found only in the Gospel of Luke. And just like the stories of Jesus who raisedContinue reading “Developing a Sense for the Other”

Rate this:

Ang Sukatan ng Tagumpay Ay Nasa Lalim ng Naratnan

Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (St. John Baptist Marie Vianney Sunday) John 16, 24-35 Ano nga ba ang tagumpay? Nasusukat ba ito sa taas ng iyong pinag-aralan, o sa posisyon na iyong hinahawakan? Sino ba ang matagumpay: ang isang mayor na nangungurakot o ang isang janitor na may malasakit? Sino ang tunay na magaling: angContinue reading “Ang Sukatan ng Tagumpay Ay Nasa Lalim ng Naratnan”

Rate this:

Good Leadership According to Jesus, Jeremiah and Paul

22 July 2012 The 16th Sunday in Ordinary TimeJer 23:1-6; Psalm 23; Eph 2:13-18 Jeremiah, who lived from 627-586 BC, was called at the early age of 23 to the prophetic office. He prophesied at the most critical period in the history of Judah. The ‘shepherds’ such as the kings, priests and people were moreContinue reading “Good Leadership According to Jesus, Jeremiah and Paul”

Rate this:

Walang Maibibigay, Kung Walang Natanggap Mula sa Dios

Merong isang panalangin si San Ignacio de Loyola. Ito ang “Panalangin sa Pagiging BukasPalad.” Marahil alam ninyo ang kantang nagsisimula sa ganito: Panginoon, turuan mo akong maging bukas-palad, turuan mo akong maglingkod sa iyo…” Ano nga ba ang pagiging generous o bukas-palad?  Marahil nauunawaan natin ang generosity bilang isang pagbibigay. Ang taong may donasyon saContinue reading “Walang Maibibigay, Kung Walang Natanggap Mula sa Dios”

Rate this:

Bangkang Kahoy

Meron akong kuwentong narinig ko sa isa sa mga guro sa high school. May isang batang gumawa ng bangkang kahoy. Sa labis ng pagkagusto sa bangka, inukit niya ang kanyang pangalan sa ilalim nito. Araw-araw nilalaro niya ang bangka at habang tumatagal, sobrang itong napamahal sa kanya. Isang araw, pinaanod niya ang bangka sa ilog.Continue reading “Bangkang Kahoy”

Rate this:

Pagnilayan ang Kasalanang Nakakaapekto sa Kalidad ng Pagmamahal

May isang kwento tungkol kay San Jeronimo at ang batang Hesus: “Minsan, nagpakita umano ang batang Hesus kay San Jeronimo at sinabi sa kanya: “Jerome, ano ba ang handog mo sa akin?” At ang sagot ni Jerome, “Panginoon, ibinigay ko na ang lahat, maging ang buhay ko.” At ang batang Hesus ay tumugon, “May isaContinue reading “Pagnilayan ang Kasalanang Nakakaapekto sa Kalidad ng Pagmamahal”

Rate this:

Namnamin ang Pagkakataong Magpasalamat

Sa panahon ng paghihirap, napakahalaga ng pagpapasalamat dahil tinutulungan tayo nitong huwag mahulog sa kawalan ng pag-asa. Sa mga panahong nasusubok tayo, hindi ba’t meron pa rin tayong trabaho at mga ka-trabaho; kaibigan at ka-ibigan? Para sa karamihan, higit na may dahilan upang magpasalamat dahil meron tayong relasyon sa Diyos. Ito ang nagsisilbing gabay saContinue reading “Namnamin ang Pagkakataong Magpasalamat”

Rate this:

Pahalagahan Nawa Natin ang Ritwal ng Ating Sariling Bayan

Isang buwan ng pagdiriwang ng panibagong buhay ang buwan ng Mayo. Ito ang buwan ng mga bulaklak at panahon ng ani. Dito din nakakasama-sama ang mga magkababayan lalo na sa Bohol kung saang may piyesta sa bawat lalawigan. At sa ibang dako naman, ito rin ang panahon ng pamamasyal at pagpapahinga bago sumalpak muli angContinue reading “Pahalagahan Nawa Natin ang Ritwal ng Ating Sariling Bayan”

Rate this:

Nawa’y May Kahulugan ang mga Bagay sa ating mga Bahay

Paano ba magpalaki ng mga anak na may pinaninindigan at prinsipyo sa buhay? May matututunan tayo sa mga coffee shops sa ating paligid. Hindi ba tayo nagtataka kung bakit mahal ang kape? Ang hindi natin alam, binabayaran natin ang tinatawag na “ambience.” Ang ambience ay ukol sa ating kapaligiran. Ang mga values o pinapahalagahan saContinue reading “Nawa’y May Kahulugan ang mga Bagay sa ating mga Bahay”

Rate this:

Mabuting Magbakasyon sa Sariling Bayan

Kumusta po ang iyong pagbabakasyon? Marahil marami sa inyo ang nakauwi sa inyong mga sariling bayan. May kuwento ako. Bored na bored na sa kanyang buhay si Mang Pedring. Para sa kanya, nakawawalang-gana ang paulit-ulit na ginagawa niya sa buhay. Isang araw, may bumisita sa kanyang lalawigan. Ikinuwento nito ang isang Siyudad ng Kaligayahan. NilisanContinue reading “Mabuting Magbakasyon sa Sariling Bayan”

Rate this:

Should We Preserve the Santacruzan?

From As Kingfishers Catch Fire. Introducing my new blog that contains articles other than practical homilies. Will appreciate it if you add it to your blogroll or your reading list. The growing consciousness of the important role of women in Christian faith has been brought about by many feminist Catholic theologians and their continuous writingsContinue reading “Should We Preserve the Santacruzan?”

Rate this:

Shall We Change the Flores de Mayo to Hunyo?

From As Kingfishers Catch Fire. Introducing my new blog. Articles other than homilies. Add it to your blogroll. When the dominant color of the countryside is brown and the heat is piercing, the need for water becomes pronounced. Imagine if your bread and butter solely depends on the fruit of the soil, nothing will makeContinue reading “Shall We Change the Flores de Mayo to Hunyo?”

Rate this:

Maytime Festivals: In Praise of the First Rains

From As Kingfishers Catch Fire. Introducing my new blog. If you jumped for joy when the first drop of rain fell on our soil after a very long drought, then you will understand the fiestas of May. If you felt so relieved when it rained, marking the end of this terrible heat brought by theContinue reading “Maytime Festivals: In Praise of the First Rains”

Rate this:

Faith: Fruit of Persistent Love

10 August 2008. 20th Sunday in Ordinary TimeMatthew 15, 21-28 Faith: The Fruit of Persistent Love Note: This homily appears at this Sunday’s Sambuhay of the Society of St. Paul. At the end of the Gospel, Jesus tells the woman, “O woman, great is your faith! Let it be done for you as you wish.”Continue reading “Faith: Fruit of Persistent Love”

Rate this:

False and True Prophets

25 June 2008 Wednesday of the 12th Week in Ordinary TimeMatthew 7, 15-20 We all know about false prophets. Jeremiah had conflicts with prophets who said that there was peace, when there was war (Jeremiah 6, 14). Ezekiel called them wolves. When sending his disciples, Jesus warned them about wolves, that his disciples will beContinue reading “False and True Prophets”

Rate this: