How Important is Acceptance?

This is a transcript of the video below. Watch more videos like this on my video channel. Gaano ba kahalaga ang tanggapin? Naalala mo ba ang iyong pakiramdam kapag may nagsasabi ng ganito ukol sa iyo: Anak ko iyan! Girlfriend ko iyan! Kaklase ko iyan! Kaibigan ko iyan! Hindi ba nakakataba ng puso ang mgaContinue reading “How Important is Acceptance?”

Rate this: