Paano palalaguin ang pag-ibig?

May pinanggakuan ka na ba ng panghabang-buhay tulad ng asawa’t anak, boyfriend o girlfriend? Paano mo ba pinapalago ang iyong mga ugnayan? May itinuturo si Pope Francis sa atin sa kanyang encyclical, “Amoris Laetitia” o ang Ligaya ng Pag-ibig. Upang tumagal ang isang committed relationship, kailangang nag-uusap ang mga nagmamahalan at hinaharap nilang sabay angContinue reading “Paano palalaguin ang pag-ibig?”

Rate this: