Ang Millennial at ang Adiksiyon

Nahalata niyo ba kung kailan ginagamit ng ating mga kabataan ang kanilang mga cellphones, lalo na ang mga social media platforms tulad ng Facebook, Twitter at Instagram? Pinaguusapan ngayon ang epekto ng mga social media platforms sa kanila. Ito daw ay nakaka-adik. Ayon sa maraming pananaliksik, inilalabas ng ating katawan ang dopamine, isang kemikal naContinue reading “Ang Millennial at ang Adiksiyon”

Rate this: