On Boredom: Ang “Nakatagong” Buhay ni Hesus

  Dahil nasa kalagitnaan tayo ng semestre, madaling dapuan tayo ng boredom at pagod. Wala na ang excitement ng pasukan, ngunit malayo pa tayo ang katapusan. Madali tayong mawalan ng pasensya at malimit tayong naiinis at nababagot. Higit sa lahat, nawawalan tayo ng gana. Humahaba ang bawat araw. Tila ganito ang paglalakbay ng mga IsraelitaContinue reading “On Boredom: Ang “Nakatagong” Buhay ni Hesus”

Rate this: