Quitinday and Quituinan: New Quests for the Curious

There is truth in the tenet that we should promote our own. Who else could be the best guide but the very people who live in the new place you are exploring. In fact, there is a scripture passage that supports this. Jesus said, “I am the Way.” It means that the best way toContinue reading “Quitinday and Quituinan: New Quests for the Curious”

Rate this:

Pahalagahan Nawa Natin ang Ritwal ng Ating Sariling Bayan

Isang buwan ng pagdiriwang ng panibagong buhay ang buwan ng Mayo. Ito ang buwan ng mga bulaklak at panahon ng ani. Dito din nakakasama-sama ang mga magkababayan lalo na sa Bohol kung saang may piyesta sa bawat lalawigan. At sa ibang dako naman, ito rin ang panahon ng pamamasyal at pagpapahinga bago sumalpak muli angContinue reading “Pahalagahan Nawa Natin ang Ritwal ng Ating Sariling Bayan”

Rate this: