In Lebanon, A Convert to the Faith from an Unlikely Place

This post made me cry. The original post is from the Catholic News Service: Click here.  Jesuit Father Martin McDermott baptizes Thomas during a Pentecost Sunday service at a church in Beirut May 27. (CNS/Dalia Khamissy) By Doreen Abi Raad Catholic News Service BEIRUT (CNS) — The first time Thomas stepped inside a church, heContinue reading “In Lebanon, A Convert to the Faith from an Unlikely Place”

Rate this:

Pahalagahan ang Maliliit na Ritwal sa Bahay

Anong mga kinauugalian sa inyong bahay ang nakatutulong sa pagkakalapit ng bawat miyembro ng pamilya? Sa aking pamilya naaalala kong itinuro ng aking mga magulang ang paghalik sa kanila o sa kanilang kamay tuwing aalis at darating. Para sa akin, hindi lamang ito isang pagpapakita ng paggalang kundi ito ay isang pagbabasbas; isang pagpapahiwatig naContinue reading “Pahalagahan ang Maliliit na Ritwal sa Bahay”

Rate this: