Has the Christian Faith Transformed Philippine Society?

This is my take on the question about how deep has the Catholic faith taken root in the lives of Filipinos that it transformed Philippine society. This is a transcription of the video below: Inako ba natin ang pananampalatayang Kristiyano hanggang sa binago nito tayo? Ginugunita natin ngayon ang ika-limang daang annibersaryo ng pagdating ngContinue reading “Has the Christian Faith Transformed Philippine Society?”

Rate this:

Tigilan ang Anumang Uri ng Pang-aapi.

Itago na natin siya sa pangalang Mariana. Ikinuwento ni Miriana ang kanyang karanasan ng bullying sa pamamagitan ng mga masasakit na salitang may patama sa kanyang pagiging muslim kahit na ginagawa ito sa pamamagitan ng biro. Meron tayong tinatawag na SCRAM, Stop Casual Racism against Muslim. Ngunit ang iba’t ibang uri ng pang-aapi ay hindiContinue reading “Tigilan ang Anumang Uri ng Pang-aapi.”

Rate this:

Paggunita sa mga Yumao

Dadalawin mo ba ang iyong mga kapamilya’t kaibigang yumao na sa mga darating na araw? Kahit hindi ka makakapunta, mabuting malaman ang dahilan kung bakit naglalaan tayo ng araw para gunitain sila. Unang-una, dumadalaw tayo sa mga yumao, dahil hindi sila nawala o naglaho. Ang isang yumao, ayon sa sumasampalataya sa Diyos, ay pumunta lamangContinue reading “Paggunita sa mga Yumao”

Rate this:

Why do we pray the rosary?

Ano ba ang tamang pagdarasal, yaong spontaneous o ang pagdarasal na paulit-ulit na kinagawian hindi lamang ng mga Katoliko kundi ng mga Muslim at Buddhist? Sa araw na ito ginugunita natin ang pagrorosaryo, ang paguulit ng Aba Ginoong Maria, na nakikita sa Ebanghelio ni San Lukas, Ama Namin na turo ni Hesus, ang Luwalhati atContinue reading “Why do we pray the rosary?”

Rate this:

In Lebanon, A Convert to the Faith from an Unlikely Place

This post made me cry. The original post is from the Catholic News Service: Click here.  Jesuit Father Martin McDermott baptizes Thomas during a Pentecost Sunday service at a church in Beirut May 27. (CNS/Dalia Khamissy) By Doreen Abi Raad Catholic News Service BEIRUT (CNS) — The first time Thomas stepped inside a church, heContinue reading “In Lebanon, A Convert to the Faith from an Unlikely Place”

Rate this:

Part I: Characteristics of Jesuit Education

  On the 400th anniversary of the Jesuit document on education, the Ratio Studiorum, the International Commission on the Apostolate of Jesuit Education (ICAJE) published The Characteristics of Jesuit Education. I am publishing a simple outline of the 28 characteristics for all who are interested to know what makes an educational institution Jesuit in character.Continue reading “Part I: Characteristics of Jesuit Education”

Rate this:

Paano Magpalaki ng May Paninindigan ang Anak

  Paano ba magpalaki ng mga anak na may pinaninindigan at prinsipyo sa buhay? May matututunan tayo sa mga coffee shops sa ating paligid. Hindi ba tayo nagtataka kung bakit mahal ang kape? Ang hindi natin alam, binabayaran natin ang tinatawag na “ambience.” Ang ambience ay ukol sa ating kapaligiran. Ang mga values o pinapahalagahanContinue reading “Paano Magpalaki ng May Paninindigan ang Anak”

Rate this:

Tama Ba ang Debosyon natin sa Sto. Nino?

Isang pagre-respeto ng proseso ng paglaki at paglago ang debosyon ng Sto. Nino. Nauunawaan natin na ang bata ay unti-unti at hinay-hinay itong tumatanda. Hindi maaaring madaliin ang anumang pagtubo. Pinagpaplanuhan, pinagtiya-tiyagaan at pinagsisikapan ang kahit na anong paglalago, tulad ng isang magulang na nagpapalaki ng anak. At tulad nang sinabi sa Ebanghelio, tuloy-tuloy angContinue reading “Tama Ba ang Debosyon natin sa Sto. Nino?”

Rate this:

Ang Diyos ng Liwanag

ika-24 ng Disyembre 2011 Misa de Gallo 2 Sm 7:1-5, 8b-12, 14a, 16; Psalm 89; Luke 1:67-79   Note: This article appears in the Filipino Sambuhay today. Sambuhay is the missalette published by the Society of St. Paul in the Philippines. Lumaki si Yuan, 10-taong gulang, sa isang bahay-ampunan. Isang madaling-araw, nagising siya. Bagaman madilimContinue reading “Ang Diyos ng Liwanag”

Rate this:

An Honest Commentary on the RH Bill

‘For he is our peace’ (Eph. 2:14) By Fr. John J. Carroll, S.J. Philippine Daily Inquirer Posted date: May 04, 2011 Note from me: This is to further your education, so that informed, you may be able to form your conscience. Doing so, you will be able to make your own decision on the matter.Continue reading “An Honest Commentary on the RH Bill”

Rate this:

How a Dominican Prepared Me to be a Jesuit

A Tribute to Fr. Orlando Aceron OP, Principal of Science Oriented High School in 1981-85. I was inspired to do this piece after his Keynote Talk during the 1st General Alumni Homecoming of Aquinas University, held at the University Dome. He said that we should not forget our Dominican roots, the values imparted by St.Continue reading “How a Dominican Prepared Me to be a Jesuit”

Rate this:

Some quotes from Church sources relevant to the RH Bill Debate

Note: There are discrepancies between the teaching and the practice of what is preached by leaders or the community in general. But the teachings are normative. The lives of all, the leaders and the community, are judged as right or wrong (or needs nuancing and modification) according to these norms. So it is good toContinue reading “Some quotes from Church sources relevant to the RH Bill Debate”

Rate this:

How to Choose Songs for the Mass

Christmas is notorious for inappropriate song choices for mass. In the Parish of the Holy Sacrifice in the University of the Philippines, we were aghast when a choir sang, “Silver Bells” for communion, or “We, Three Kings” during the Season of Advent. In a remote island in Quezon Province, a Jesuit volunteer said that theContinue reading “How to Choose Songs for the Mass”

Rate this:

Anong demonyong nagpapa-pipi sa iyo?

6 Hulyo 2010 Martes ng ika-14 ng TaonHosea 8, 4-13; Psalm 115; Matthew 9, 32-38 Note: Filipino reflections will be posted on Monday, Tuesday, Thursday and Saturday. English homilies will be published on Wednesday, Friday and Sunday. As requested and upon careful discernment. Would appreciate it very much if you retweet using the button atContinue reading “Anong demonyong nagpapa-pipi sa iyo?”

Rate this:

Can You be Ambitious and a Christian at the Same Time?

3 March 2010 Wednesday of the 2nd Week of LentJeremiah 18, 18-20; Psalm 31; Matthew 20, 17-28 Is it bad to be ambitious? Are we at a disadvantage when we want more than what we can chew? As Christians, are we prevented from having ambition? Ben Dattner, PhD is a Manhattan based psychologist who specializesContinue reading “Can You be Ambitious and a Christian at the Same Time?”

Rate this: