Ang Tasang Kape sa Ating Buhay

Pagnilayan natin ang ating buhay sa pamamagitan ng paggamit ng larawan ng tasang puno ng mainit at masarap na kape sa umaga. Pagmasdan natin ang ating mga tasa. Kadalasan yari ito sa iba’t ibang materyales tulad ng plastic o sa mga tinatawag na stonewares, yari ang tasa sa luwad. Wika ni San Pablo, katulad natinContinue reading “Ang Tasang Kape sa Ating Buhay”

Rate this: