Respect Differences

Note: This is a transcription of the video published in my Youtube channel. Here’s a link to that video. Mas madalas na ngayong maranasan ng mga bata ang pang-aapi o pambubully. 13% of them were made fun of, called names or insulted. 12% had rumours spread about them. 10% were cyberbullied. 5% were purposefully excluded,Continue reading “Respect Differences”

Rate this:

Anong Gagawin Mo Kapag Inapi Ka sa Internet

Paguusapan natin ngayon ang cyberbullying. Isa ito sa mga isyung napaguusapan sa ating kongreso dahil inaalala natin ang kapakanan ng lahat na gumagamit ng internet, lalung lalo na ang mga kabataang nasa “digital age.” Kung tinuturo natin ang mabuting asal, kasama na rin dito, ang asal nila sa virtual world, ang mundo nila sa internet.Continue reading “Anong Gagawin Mo Kapag Inapi Ka sa Internet”

Rate this: