Nagbabago ba ang iyong mga damdamin?

Nagbabago ang ating mga damdamin. Sabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, iiyak kayo at tataghoy, habang magagalak ang mundo. Ngunit ang paninimdim magiging kagalakan. Halimbawa, marami ang namimighati sa anumang paglisan tulad ng pangingibang bansa o pagsasakabilang-buhay. Nasasaktan at mananaghoy ang mga naiiwanang pamilya’t kaibigan. Magiging masakit sa kanila ang daan ng krus. ParaContinue reading “Nagbabago ba ang iyong mga damdamin?”

Rate this: