Ang Ating Alaala ang Luklukan ng Diyos

Bakit importanteng alalahanin ang nakaraan? Sabi ni San Agustin, ang ating alaala ang luklukan ng Diyos sa ating pagkatao. Nakikita natin ang galaw ng Diyos sa ating pagbabalik-tanaw. Nasusulyapan natin ang direksyon ng ating buhay kung marunong tayong magnilay sa iba’t ibang pangyayari sa ating nakaraan. Sa ating kabiguan, natututo tayo ng dapat nating gawin.Continue reading “Ang Ating Alaala ang Luklukan ng Diyos”

Rate this: