The Three Levels of Empathy in Jesus’ Healing

This is a transcript of the video below. Paano ba natin aalagaan ang ating kapwa? Bakit daw itinanggi ni Simon Pedro si Hesus bilang kanyang kasama? Dahil pinagaling nito ang kanyang biyenan! Lagi itong ginagawang biro kapag ang ebanghelio ay ukol sa paggaling ng biyenan ni Simon sa kanyang lagnat. Ayon kay San Marcos, itoContinue reading “The Three Levels of Empathy in Jesus’ Healing”

Rate this:

On Empathy: Pakikiramay

  Tila hindi natatapos ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Marami ang napinsala ng lindol sa Italy at Burma; maraming namatay sa digmaan sa Syria at Africa, at sa mga kasabwat sa mga gumagamit ng droga. At sa ating personal na buhay, iba’t ibang klaseng unos ang nasa sa atin.   Hindi magkasing-tuladContinue reading “On Empathy: Pakikiramay”

Rate this: