What gift will you bring to Jesus?

This is a transcript of the video below: Ano ang ireregalo mo sa Panginoong Hesus? Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal. May mga tao ka bang kilala na ayaw magpakita? Kahit ano pa ang gawin mo: text, messenger, pinakiusapan sa kakilala, o hinanap sa Facebook, hindi sila magpaparamdam sa iyo. Nagdesisyon silang huwagContinue reading “What gift will you bring to Jesus?”

Rate this:

Mga Biglang Liko Hango sa Karanasan Ng Diyos

This is a transcription of the video below, aired on the week of the Epiphany of Our Lord, 3 January 2021. Meron ka bang mga biglang liko na hango sa karanasan ng Diyos? Para sa mabungang buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal.  Mga kakaibang pagbabago tungo sa mas nakakabuti ang tinutukoy ko sa unang tanong.Continue reading “Mga Biglang Liko Hango sa Karanasan Ng Diyos”

Rate this:

Has the Lord Given You the Ability to See Him?

2 January 2011 The Epiphany of our LordIsaiah 60, 1-6; Psalm 72; Ephesians 3, 2-6; Matthew 2, 1-12 Note: The Filipino version that appears in Sambuhay today, Sunday, is in the previous post. Sambuhay is a publication of the Society of St. Paul. We used to call the feast today as the Feast of theContinue reading “Has the Lord Given You the Ability to See Him?”

Rate this:

Nagpakita na ba sa Iyo ang Diyos?

2 January 2011 Dakilang Kapistahan ng Pagpapakita (Epipanya) ng PanginoonIsaiah 60: 1-6; Psalm 71; Ephesians 3: 2-6; Matthew 2: 1-12 Note: This article appears in Sambuhay today, Sunday. Sambuhay is a publication of the Society of St. Paul in the Philippines. Tulad ng Epipanya o ang Pagpapakita ng Panginoon, binabago ng Simbahan ang iilang mgaContinue reading “Nagpakita na ba sa Iyo ang Diyos?”

Rate this:

About God Wanting Us To Find Him

4 January 2009. The Epiphany of Our Lord JesusIsaiah 60, 1-6; Psalm 72; Eph 3, 2-6; Matthew 2, 1-12 As the Church continues to discern its life in the present age, she also modifies and changes certain things, hoping that the change will deepen and correct certain practices of the faith. Today is an example.Continue reading “About God Wanting Us To Find Him”

Rate this:

The Ability to See

6 January 2007 The Epiphany of our LordIsaiah 60, 1-6; Psalm 72; Ephesians 3, 2-6; Matthew 2, 1-12 We used to call the feast today as the Feast of the Three Kings; but I agree when this was changed to the “Epiphany” meaning “manifestation of God” — when we are enabled to see with ourContinue reading “The Ability to See”

Rate this: