May Apoy Ka Bang Tulad ng Atleta o Musikero?

Ang panahon ng tag-araw o summer ay panahon din nating bigyang-pansin ang ating mga hilig sa buhay. May mga gustong matutong lumangoy, sumayaw, magsulat, magluto atpb. Kadalasan, isinasantabi natin ito dahil binibigyan natin ng puwang ang mga araling pang-akademiko. Dahil tapos na ang semestre at nagsimula na ang bakasyon, maaari natin habulin ang nagbibigay siglaContinue reading “May Apoy Ka Bang Tulad ng Atleta o Musikero?”

Rate this:

Fire

The most powerful weapon on earth is the human soul on fire. – Ferdinand Foch I found this quote from Brainy Quotes while preparing a wedding homily today. This is worth reflecting. The General Congregation 35 of the Jesuits states that in the world today, we have to deepen our friendship with the Lord, whoContinue reading “Fire”

Rate this: