Gamitin ang Tamang Body Language sa Pakikipag-ugnayan.

Mahalaga sa pakikipag-ugnayan ang eye contact, ang paggamit sa ating kamay habang nagsasalita, at ang tono ng ating boses kapag meron tayong sinasabi. More than 80 percent of communication comes from gestures, and we usually pick up signals along the way.  Bilang Katoliko, nakikilala ko ang kapwa ko sa pananampalataya kapag nag-sign of the crossContinue reading “Gamitin ang Tamang Body Language sa Pakikipag-ugnayan.”

Rate this:

Ang Mga Hayop Sa Bintana

Pagpapakahalaga o values: Pagkakaibigan *** Minsan ang pagiging banal ay nauuwi lamang sa pagdarasal at pagsisimba. Nguni’t ang pagiging tunay na kaibigan ay isa ring pagpapakabanal. May kuwento ako. Nagkasakit nang malubha si Anthony, isang anim na taong gulang na bata. At dahil mahina ang kanyang katawan, nakahiga na lamang siya sa ospital at pinagbawalContinue reading “Ang Mga Hayop Sa Bintana”

Rate this:

Why Friendships are Valuable

29 July 2009 Memorial of St. MarthaExodus 24, 29-35; Psalm 99; John 11, 19-27 or Luke 10, 38-42Jesus calls for non-preferential love for all. He scours villages to embrace foreigners and sinners, the outcast and the oppressed, the strangers and the lonely. But he has preferential relationships Himself: from particular groups like the disciples (HisContinue reading “Why Friendships are Valuable”

Rate this:

Ten Things To Know How Close You Are

21 July 2009. Tuesday of the 16th Week in Ordinary TimeExodus 14, 21 – 15, 1; Exodus 15; Matthew 12, 46-50 This passage seems tragic: not Jesus’ nearest and dearest relatives were rejected by Jesus, saying “my mother and my brothers are those who do the will of my Father in heaven.” However, we alsoContinue reading “Ten Things To Know How Close You Are”

Rate this: