What makes you happy?

This is a transcript of the video below: Ano ang nagpapasaya sa iyo? Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal. Kailan ka naging masaya? Ito ba ang panahong kapiling mo ang pinakamamahal mo, o nasa lugar ka na ubod nang ganda, o tuwa dahil meron kang pinagkakakitaan? According to social psychologists, a close relationship,Continue reading “What makes you happy?”

Rate this:

A Season of Joy!

12 December 2010: 3rd Sunday of AdventIsaiah 35: 1-10; Psalm 146; James 5: 7-10; Matthew 11: 2-11John the Baptist lives in the desert that is dry and covered with brushwood. This image is often used to describe Christianity. There is a type of Christianity that is gloomy and dark. The type that thinks that ourContinue reading “A Season of Joy!”

Rate this: