Mga Sukatan Kung Papatulan Mo Ang Isang Tsismis

Alam mo ba ang tatlong pagsubok upang malaman kung nararapat bigyan ng tunay na pansin ang isang isyu? May kuwento ako ukol kay Socrates, isang pilosopong kilala sa kanyang karunungan. Isang araw, nilapitan siya ng isang kakilala. Sabi nito, “may ikukuwento ako ukol sa iyong kaibigan?” Sabi ni Socrates, “Bago mo ikuwento, kailangang makapasa itoContinue reading “Mga Sukatan Kung Papatulan Mo Ang Isang Tsismis”

Rate this: