Maaari Bang Maging Biyaya ang Sakuna?

Ano ba ang silbi ng maraming unos sa ating buhay? Pauwi na si Pedro nang nawalan ng ilaw ang mga poste sa kanyang daraanan. Malayo pa ang kanyang bahay at balot sa kadiliman ang buong lugar. Wala siyang dalang flashlight o kandilang maaring gumabay sa kanyang daan. Sa kasawimpalad, lumakas ang ihip ng hangin sabayContinue reading “Maaari Bang Maging Biyaya ang Sakuna?”

Rate this:

Walang Maibibigay, Kung Walang Natanggap Mula sa Dios

Merong isang panalangin si San Ignacio de Loyola. Ito ang “Panalangin sa Pagiging BukasPalad.” Marahil alam ninyo ang kantang nagsisimula sa ganito: Panginoon, turuan mo akong maging bukas-palad, turuan mo akong maglingkod sa iyo…” Ano nga ba ang pagiging generous o bukas-palad?  Marahil nauunawaan natin ang generosity bilang isang pagbibigay. Ang taong may donasyon saContinue reading “Walang Maibibigay, Kung Walang Natanggap Mula sa Dios”

Rate this:

May Maibibigay Tayo Kung Marunong Tayong Tumanggap

Merong isang panalangin si San Ignacio de Loyola. Ito ang “Panalangin sa Pagiging BukasPalad.” Marahil alam ninyo ang kantang nagsisimula sa ganito: Panginoong, turuan mo akong maging bukas-palad, turuan mo akong maglingkod sa iyo…” Ano nga ba ang pagiging generous o bukas-palad? Marahil nauunawaan natin ang generosity bilang isang pagbibigay. Ang taong may donasyon saContinue reading “May Maibibigay Tayo Kung Marunong Tayong Tumanggap”

Rate this:

Is it possible to see God’s grace outside of our walls?

23 February 2011 Memorial of St. Polycarp, bishop and martyrSirach 4:12-22; Psalm 118; Matthew 9: 38-40The readings today is particularly important in evaluating our ‘exclusive’ tendencies. This closed mentality is what Jesus calls the “yeast of the Pharisees.” The disciple John complains about other people who do not belong to their group, but nevertheless performContinue reading “Is it possible to see God’s grace outside of our walls?”

Rate this: