Guia sa Paggamit ng Social Media

Habang papalapit na ang pasukan, sigurado akong isa-isa nating ina-upload ang mga photos natin nung bakasyon para pwedeng maging pulutan sa usapan sa eskuwelahan. Anong meron ka? Facebook, Twitter, Tumblr, My Space? May blog ka ba, at nasaan? Sa blogger or sa WordPress? Ganoon lang ba kasimple ang paggamit ng social media sa internet? AngContinue reading “Guia sa Paggamit ng Social Media”

Rate this: