Sumisidhi ba sa Iyo ang Hangarin ng Kapayapaan?

12 Hunyo 2011. Araw ng Pentekostes Acts 2:1-11; Salmo 104; 1 Cor 12:3-13; Juan 20:19-23 Note: This article appears in Sambuhay missalette today. Sambuhay is a publication of the Society of St. Paul in the Philippines. Bumubukal ba sa iyo ang hangarin ng kapayapaan kapag may alitan? O kaya sumisidhi ang mithiin ng pagbabalik-loob saContinue reading “Sumisidhi ba sa Iyo ang Hangarin ng Kapayapaan?”

Rate this:

Have You Been Lonely?

22 May 2011 Fifth Sunday of EasterActs 6:1-7; Psalm 33; 1 Peter 2:4-9; John 14:1-12 In lull periods between chores at the feeding center, Juan’s* eyes turn glossy and forlorn. When he was in Phoenix, he was caught by the border patrol and imprisoned for 8 months. During his detention, his wife was pregnant withContinue reading “Have You Been Lonely?”

Rate this:

Have You Been Vulnerable?

15 May 2011 4th Sunday of EasterActs 2:14-41; Psalm 23; 1 Pt 2:20-25; John 10:1-10 Salvador was dazed and disoriented. After being rounded up by the border patrol while driving, he was detained for a year because he couldn’t show them his legal papers. He was from Chihuahua, a state in Mexico, and crossed theContinue reading “Have You Been Vulnerable?”

Rate this:

The Miracle of Easter

1 May 2011 2nd Sunday of EasterActs 2:42-47; Psalm 118; 1 Peter 1:3-9; John 20:19-31 The message of the Gospel today is the very miracle of Easter. That whatever is bound, enchained, enslaved, or unfree can be loosened, liberated and freed through forgiveness. By exercising this capacity to forgive, we free each other from whatContinue reading “The Miracle of Easter”

Rate this:

Q on Maundy Thursday: Were You Breast-fed?

21 April 2011 Holy ThursdayExodus 12:1-14; Psalm 116; 1 Cor 11:23-26; John 13:1-15 I was breast-fed. What has this to do with Holy Thursday? I believe, a lot. So read on. In the 4th century, pilgrims who made it to Jerusalem wanted to bring their experience home. So they began to reenact the last scenesContinue reading “Q on Maundy Thursday: Were You Breast-fed?”

Rate this:

Do You Believe in the Resurrection?

10 April 2011 The 5th Sunday of LentEzekiel 37:12-14; Psalm 130; Rom 8:8-11; John 11:1-45 Note: This is a scheduled post. Every article published in this blog has been written long before the 11th of March 2011, the beginning of my 30-day retreat. The rest will come out at the date and time I haveContinue reading “Do You Believe in the Resurrection?”

Rate this:

How Do You Find Working?

3 April 2011 4th Sunday of Lent1 Sam 16: 1-13; Psalm 23: 1-6; Eph 5:8-14; John 9:1-41Note: This is a scheduled post. Every article published in this blog has been written long before the 11th of March 2011, the beginning of my 30-day retreat. The rest will come out at the date and time IContinue reading “How Do You Find Working?”

Rate this:

Are You at Peace?

27 March 2011 Third Sunday of LentExodus 17: 3-7; Psalm 95; Rom 5:1-8; John 4: 5-42 Note: This is a scheduled post. Every article for the 2011 Sundays of Lent and Easter published in this blog has been written long before the 11th of March 2011, the beginning of my 30-day retreat. The rest willContinue reading “Are You at Peace?”

Rate this:

What Prevents You From Admitting Your Sins?

16 January 2011 2nd Sunday in Ordinary TimeIsaiah 49: 3-6; Psalm 40; 1 Cor 1:1-3; John 1:29-34 I am not a stranger to make-up. Growing up in theater means having to use cosmetics in every show. People use eyeliners and foundations to exhibit a perfect look. Some people are even so attached to cosmetics thatContinue reading “What Prevents You From Admitting Your Sins?”

Rate this:

Ang mga "Juan Bautista" sa ating buhay

24 Hunyo 2010. Pagsilang ni San Juan. Huwebes ng ika-12 Linggo ng TaonIsaiah 49, 1-6; Psalm 139; Acts 13, 22-26; Luke 1: 57-66, 80 May mga taong nangunguna sa atin upang ihanda ang pagdating ng Diyos sa ating buhay tulad ng ginampanan ni San Juan Bautista sa buhay ni Hesus. Sila ang nagpakilala kay HesusContinue reading “Ang mga "Juan Bautista" sa ating buhay”

Rate this:

Sinusundan mo ba ang buhay na hindi para sa iyo?

22 Mayo 2010. Sabado sa ika-7 Linggo ng Pasko ng PagkabuhayActs 28, 16-31; Psalm 11; John 21, 20-25 Iba-iba ang landas ng bawat isa. Iba-iba ang nakaukit na kapalaran sa palad ng Diyos. Hindi importante kung ano ang kapalaran ng kapwa kaysa atin. Wika ni Hesus nang tinanong siya ni Pedro ukol sa alagad naContinue reading “Sinusundan mo ba ang buhay na hindi para sa iyo?”

Rate this:

Hangang Saan Kaya Mong Patunayan ang Pag-ibig?

21 Mayo 2010. Biyernes sa ika-7 Linggo ng Pasko ng PagkabuhayActs 25,13-21; Psalm 103; John 21, 15-19 Pangatlong beses tinanong si Pedro kung mahal niya si Hesus, at pangatlong tinugon ni Pedro ang bawat tanong na mahal din niya si Hesus. Ayon sa mga teologo, ito raw ang kapalit sa pangatlong pagtakwil ni Pedro. DahilContinue reading “Hangang Saan Kaya Mong Patunayan ang Pag-ibig?”

Rate this:

Bakit Kailangang Sumunod sa Utos ng Diyos?

19 Mayo 2010. Miyerkoles ng ika-7 Linggo ng Pasko ng PagkabuhayActs 20, 28-38; Psalm 68; John 17, 11-19 Iningatan tayo ni Hesus nang siya’y naririto sa lupa. At tulad noon, patuloy na iniingatan tayo ng Diyos. Hindi niya gustong mapahamak tayo. At hindi nga tayo mapapahamak kapag nagiging banal tayo sa katotohanan. Halimbawa, isang katotohananContinue reading “Bakit Kailangang Sumunod sa Utos ng Diyos?”

Rate this:

Lakasan Mo ang Iyong Loob

17 Mayo 2010. Lunes ng ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay.Acts 19, 1-8; Psalm 68; John 16, 29-33 Ayon kay Hesus, kagipitan ang meron tayo sa mundo, ngunit lakasan natin ang ating loob dahil napagtagumpayan Niya ang mundo. Malinaw sa atin ang salitang kagipitan dahil ramdam na ramdam natin ito sa ating buhay. Hindi natinContinue reading “Lakasan Mo ang Iyong Loob”

Rate this:

Sa pamamaalam, ano talaga ang sinasabi mo?

15 Mayo 2010. Sabado ng ika-6 na Linggo ng Pasko ng PagkabuhayActs 18, 23-28; Psalm 47; John 16, 23-28Galing sa Ama si Hesus, kaya iiwanan na niya ang mundo pabalik sa Ama. Namamaalam na si Hesus. May ibig sabihin ang salitang, paalam: may pina-aalam o may iniiwanang salita. Sino ba sa atin ang hindi nakaranasContinue reading “Sa pamamaalam, ano talaga ang sinasabi mo?”

Rate this: