Maging Tulad ng Habag ng Diyos

Ang nagbibigay-katangian sa ating sambahayan ay ang karanasan ng pinatawad at binigyan ng bagong buhay. Ang awa ng Diyos sa ating mga makasalanan ang siyang pinagmumulan ng ating buhay. Sa labas man ng ating bahay-dalanginan, sa pang-araw-araw na pamumuhay ay nararapat na nabubuhay tayo’t isinasabuhay ang awa ng Diyos sa pasasalamat at kababaan ng loob.Continue reading “Maging Tulad ng Habag ng Diyos”

Rate this:

Ano ang kahulugan ng Habag o Mercy?

Sa Jubileo ng Habag at Malasakit, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng habag o mercy? Sa lumang tipan, dawalang salita ang ginagamit para sa habag. Ang una ay hesed. Pinapahiwatig ng hesed ang katapatan ng Diyos sa atin. Sa kabila ng ating pagiging suwail sa kanya, patuloy niya tayong pinapatawad at minamahal. PangalawaContinue reading “Ano ang kahulugan ng Habag o Mercy?”

Rate this:

Ano ba ang hinikayat sa Jubileo ng Habag at Malasakit?

Tinuturing ni Pope Francis ang taong 2016 bilang isang Jubilee Year of Mercy and Compassion o Habag at Malasakit. Ano ba ang Jubilee Year? Sa kapanahunan ng Lumang Tipan, pinagdiriwang ang Jubileo tuwing ika-limampung taon upang muling sariwain ang kanilang ugnayan sa Dios, kapwa at kalikasan. Ginagawa ito bilang isang pasasalamat sa lahat ng kanilangContinue reading “Ano ba ang hinikayat sa Jubileo ng Habag at Malasakit?”

Rate this: