Nadaanan mo na ang Lahat.

May naalala akong kuwento ukol kay Miggy at Kulas, dalawang dagang magkaibigan. Si Miggy ay nakatira sa isang malaking bahay kaya laki siya sa yaman; samantalang si Kulas ay nakatira sa estero, kaya sanay na sa hirap. Isang araw, hindi makauwi si Miggy at Kulas dahil napuno ng snow o yelo ang buong paligid naContinue reading “Nadaanan mo na ang Lahat.”

Rate this:

Paano pinili ang mga hayop sa belen.

Habang naglalakbay sina Jose at Maria patungong Bethlehem, sikretong nakipag-meeting ang isang anghel sa mga hayop upang suriin kung sinong hayop ang magiging kasama ng Banal na Pamilya sa sabsaban. “Ako,” sabi ng Leon, “dahil ang karapatdapat sa isang hari, ay isang hari din.” “Mayabang ka,” sabi ng anghel. “Ako,” sabi ng lobo, “matitikman niyaContinue reading “Paano pinili ang mga hayop sa belen.”

Rate this:

Si Andres at Tomas

Magkaibigan sina Andres at si Tomas, pareho silang baldeng nilalagyan ng tubig. Naging magkaibigan sila dahil lagi silang nagkikita sa parehong bukal ng tubig. Isang araw, nabanggit ni Andres ang kanyang hinaing. Sabi niya, “Alam mo Tomas, naiinis na ako sa buhay ko. Lagi akong bumabalik dito sa bukal nang walang laman.” Masayang tumugon namanContinue reading “Si Andres at Tomas”

Rate this:

Pagpapasensya: Ang dalawang pintuan.

Anong mapapala mo kung ika’y nagpapasensya? Para sa mabungang buhay, tayo na’t magkape’t pandasal. May dalawang pintuan sa loob ng isang bahay: si Sara, ang pintuan sa sala at si Bana, ang pintuan ng banyo. Pareho silang nagtitiis dahil lagi silang sinasalampag ng mga makukulit na bata. Ilang taon na ang lumipas at laging nagtitimpiContinue reading “Pagpapasensya: Ang dalawang pintuan.”

Rate this:

Matapang nating harapin ang kinatatakutan: ang mga puno ni Mang Nestor.

Matapang nating harapin ang iyong kinatatakutan! Para sa mabungang buhay, tayo na’t magkape’t pandasal. Itinanim ni Mang Nestor ang maraming puno sa isang parang. Nais niyang patubuin ito nang sabay-sabay, hindi lamang para maging maganda ang kanilang tubo, kundi para hindi sila basta bastang natutumba ng malakas na hangin. Ngunit hindi ito gusto ng mgaContinue reading “Matapang nating harapin ang kinatatakutan: ang mga puno ni Mang Nestor.”

Rate this:

Para sa nega: Isang bugnutin na punong-kahoy

May kuwento ako ukol sa isang bugnutin na punong-kahoy. Nakatayo itong kahoy sa gitna ng kagubatan. Kahit ito ang pinakamalaki sa buong gubat, ito’s walang kasama sa kanyang kinatatayuan. Walang ibon ang dumadapo o tumitira sa kahoy na ito. Wala ring mga hayop ang nagpapahinga sa lilim nito. Kahit ang pinakamatapang na hayop, ayaw itongContinue reading “Para sa nega: Isang bugnutin na punong-kahoy”

Rate this:

Natagpuan na ang pinanggalingan ng kaligayahan! Ang sikreto ni Andres.

Natagpuan na natin ang pinanggalingan ng kaligayahan! Para sa mabungang buhay, tayo na’t magkape’t pandasal. Isang masayahing bata si Andres. Kahit wala siyang pera, o laruan, o mga magulang, hindi nawawala kay Andres ang wagas na ngiti at magalang na salita. Nagtataka ang lahat na nasa bahay-ampunan, lalong-lalo na ang mga taga-alaga nito. Walang umaamponContinue reading “Natagpuan na ang pinanggalingan ng kaligayahan! Ang sikreto ni Andres.”

Rate this:

Ang tunay na pinuno: Si Kiko, Bino, at Lito (Para sa ika-14 na taon ng kape’t pandasal).

Ano nga ba ang tunay na pinuno? Para sa mabungang buhay, tayo na’t magkape’t pandasal. Kailangan bang may malaking posisyon ang isang lider upang makatulong sa pagbabago ng bayan? Magkakaibigan sina Kiko Kalabaw, Bino Buwaya at Lito Lamok. Kilala sila bilang mabubuting mga hayop. Nang dumating ang tag-init, umigib si Kiko Kalabaw ng tubig paraContinue reading “Ang tunay na pinuno: Si Kiko, Bino, at Lito (Para sa ika-14 na taon ng kape’t pandasal).”

Rate this:

Kapag mapuspos ka sa laki ng iyong trabaho, ang banyera, bow!

Napagkatiwalaan na po ba kayo ng isang napakalaking responsibilidad, tulad ng pagiging magulang, o tagapamahala ng malaking proyekto? Pinagdudahan niyo po ba ang iyong sarili kung kaya ninyo itong gampanan? May isang lumang banyera o bathtub na inilagay ni Pedro sa gilid ng isang bukid. Nilagyan niya ng lupa upang taniman, ngunit napabayaan na lamangContinue reading “Kapag mapuspos ka sa laki ng iyong trabaho, ang banyera, bow!”

Rate this:

Si Longhands: Nadidikta ba ng ating pinanggalingan ang ating kinabukasan?

Nadidikta ba ng ating pinanggalingan ang ating kinabukasan? Kung isang linya ng mga enhinyero ang ating pamilya, kailangan bang tahakin natin ang ganoong landas? May kuwento ako. Mga mahuhusay na pirata ang pamilya ni Longhands. Sa kanyang bahay naka-display ang mga litrato ng kanyang mga ninuno, kasama ang kanyang mga lolo’s lola, nanay at tatay,Continue reading “Si Longhands: Nadidikta ba ng ating pinanggalingan ang ating kinabukasan?”

Rate this:

Si Prinsesa Aimee

Napagod na ang puso ni Prinsesa Aimee sa lahat ng mga manliligaw na hindi taos-puso ang kanilang pagmamahal sa kanya. Kaya pinahayag niya sa kanyang kaharian na ang makakabigay lamang ng tunay na mahalaga at magiliw na alay ang siyang iibigin. Kaya napuno kaagad ng bulaklak, sulat at tula ukol sa tunay na pag-ibig angContinue reading “Si Prinsesa Aimee”

Rate this:

Si Rey Daga at si Batong Palaka

Bumabalik daw ang anumang ginagawa natin sa ating kapwa: kabutihan sa kabutihan, kasamaan sa kasamaan. What goes around, comes around. May kuwento ako. Itinali ni Batong Palaka ang mga paa ni Rey Daga sa kanyang mga paa hanggang nakarating sila sa isang sapa. Tumalon at sumisid ang palaka sa sapa, tuwang-tuwa sa ilalim ng tubig.Continue reading “Si Rey Daga at si Batong Palaka”

Rate this:

Ang mahiwagang mga salita.

May mahiwagang kahoy sa gitna ng kagubatan. Malaki ang kanyang katawan at malago ang kanyang mga dahon. Sumisibol ang mga bulaklak kapag tag-init, at namumunga ito nang marami. Isang karatula ang  nakasabit sa pinakamababa niyang sanga: “Ako’y isang mahiwagang kahoy, mabubuksan ninyo ang pintuan tungo sa isang kuwebang may limpak-limpak na ginto.” Isang araw, napadaanContinue reading “Ang mahiwagang mga salita.”

Rate this:

Si Aling Medy at ang Hinihintay na Bisita

Isang araw, nangako ang Panginoon kay Aling Medy na bibisita siya sa kanyang bahay. Sa araw ng Kanyang pagdalaw, inihanda ni Aling Medy ang kanyang bahay. Nilinis niya ang sala’t hapag-kainan, nagluto siya ng masarap na pagkain, at pagkatapos ng lahat, nagbihis siya’t naglagay ng pabango, handa sa pagdalaw ng Panginoon. May kumatok sa pintuan,Continue reading “Si Aling Medy at ang Hinihintay na Bisita”

Rate this:

Si Rita at ang pinakamaliit na gawain.

Excited si Rita sa araw na iyon. Ibibigay na ni Ginang Lea ang kanilang mga responsibilidad sa klase. May taga-bura sa blackboard, may naatasang magkolekta ng notebook, may taga-check ng attendance, at may taga-alaga sa goldfish sa kanilang aquarium. Nguni’t ang pinakaminimithi ng bawat bata ang espesyal na gawaing binibigay sa nanalo sa nakaraang taon.Continue reading “Si Rita at ang pinakamaliit na gawain.”

Rate this: