Mayo 1: Ano ang pagtingin ng Diyos sa hanap-buhay?

Isang karangalan ang may ginagawa; kaya isang marangal na tao ang mangagawa. Kaya pinagdiriwang natin ngayon si San Jose Mangagawa, upang ipakita na ayon sa kalooban ng Diyos ang paghahanap-buhay. Karpintero sina San Jose at ang Panginoong Hesus. Naalala niyo sa Bibliya nang bumalik si Jesus sa Nazaret at nagturo sa sinagoga, sabi ng mgaContinue reading “Mayo 1: Ano ang pagtingin ng Diyos sa hanap-buhay?”

Rate this:

Exemplary Justice

1 May 2007. Labor Day. Tuesday of the 4th Week of EasterActs 11, 19-26 and John 10. 22-30 Exemplary Justice With the virtues such as prudence and temperance, our Catholic faith places justice as one of the cardinal virtues. Cardinal (Latin, cardo) means many virtues hinge on it. Thus, it is a virtue that everyContinue reading “Exemplary Justice”

Rate this: