Si Hesus Ang Sanhi ng Paghihiwalay?

Nakakabagabag ang sinabi ni Hesus sa atin ngayong araw. Aniya siya ang magiging sanhi ng pagkakawatak-watak ng sanlibutan. Dahil sa Kanya, maghihiwalay ang mga anak at mga magulang. Mag-aaway ang mga magkakaibigan. Salungat ba ito sa unang pagpapakilala sa atin kay Hesus bilang tanda ng kapayapaan? Magkaiba ba ang ganitong pananaw? Malinaw ang sinasabi niContinue reading “Si Hesus Ang Sanhi ng Paghihiwalay?”

Rate this: