May Ipapagamot ka ba?

5 Hulyo 2010 Lunes ng Ika-14 Linggo ng TaonHosea 2, 16-22; Psalm 145; Matthew 9, 18-26 Note: Filipino reflections will be posted on Monday, Tuesday, Thursday and Saturday. English homilies will be published on Wednesday, Friday and Sunday. As requested and upon careful discernment. Would appreciate it very much if you retweet using the buttonContinue reading “May Ipapagamot ka ba?”

Rate this:

The Proof of Faith

1 July 2010. Thursday of the 13th Week in Ordinary TimeAmos 7, 10-17; Psalm 19; Matthew 9, 1-8During the time of Jesus, people believed that our illnesses were caused by sins. Sickness was God’s way to exact retribution on those who did not follow His will. The first reading illustrated this belief. The prophet AmosContinue reading “The Proof of Faith”

Rate this:

Anong demonyong meron ka?

30 Hunyo 2010. Mga unang martir ng Banal na Sambayanan ng Diyos sa Roma. Huwebes ng ika-13 Linggo ng Taon. Amos 5, 14-24; Psalm 50; Matthew 8, 28-34Hindi madaling gamutin ang nasasaniban ng masamang espiritu. Sumisigaw at nangingisay ang dalawang lalaking inaalihan ng demonyo. Napakabangis nila kaya walang dumadaan doon. Ngunit hindi natakot si Hesus.Continue reading “Anong demonyong meron ka?”

Rate this:

Pinagpaliban mo ba ang pagmamagandang-loob?

28 Hunyo 2010. San Ireneo. Lunes ng ika-13 Linggo ng TaonAm 2, 6-16; Psalm 50; Matthew 8: 18-22Madaling magsabing susundin natin si Hesus. Ngunit hindi ito napapatupad. Lalung-lalo na sa mga gawaing espiritual, bigla na lamang tayong nangangakong maglingkod ng mahusay o baguhin ang isang paguugali. May mga oras na nais nating purihin ang isangContinue reading “Pinagpaliban mo ba ang pagmamagandang-loob?”

Rate this:

Paano Ka Ba Humingi ng Tulong sa Diyos?

25 Hunyo 2010. Biyernes ng ika-12 Linggo ng Taon 2 Kings 25: 1-12; Psalm 137; Matthew 8, 1-4 Noong mga panahon, hindi tinatanggap ng lipunan ang isang ketongin sa takot na mahawa. Sa kasalukuyan, nalulunasan na ang sakit na ketong. Ngunit may matutunan tayo sa kuwento ngayong araw. Unang-una, lumapit ang ketongin upang malinis ito.Continue reading “Paano Ka Ba Humingi ng Tulong sa Diyos?”

Rate this:

Paano Mo Malalaman Kung Galing sa Diyos o hindi?

23 Hunyo 2010. Miyerkoles ng ika-12 ng Linggo ng Taon2 Kings 22, 8-13; 23, 1-3; Psalm 119; Matthew 7, 15-20Hindi natin laging nakikita kung sa Diyos o sa masamang espiritu ang pinanggalingan ng isang bagay. Ngunit, wika ni Hesus na makikilala natin ang pinagmulan sa pamamagitan ng mga bunga nito. Malalaman natin kung sa DiyosContinue reading “Paano Mo Malalaman Kung Galing sa Diyos o hindi?”

Rate this:

Ang Kasukdul-sukdulan ng Magandang Asal

22 Hunyo 2010. Paulinus Nola. San Juan Fisher. Santo Tomas More. Martes ng ika-12 Linggo ng Taon2 Kings 19, 9-36; Psalm 48; Matthew 7: 6, 12-14Ito ang kasukdul-sukdulan ng mabuting-asal: “Gawin niyo sa iba ang gusto ninyong gawin sa inyo.” Gawin natin sa iba ang nais nating gawin nila para sa atin. Kung gagawa tayoContinue reading “Ang Kasukdul-sukdulan ng Magandang Asal”

Rate this:

Nahusgahan ka na ba?

21 Hunyo 2010. Lunes ng ika-12 Linggo ng Taon2 Kings 17, 5-18; Psalm 60; Matthew 7, 1-5Inuutos ni Hesus na huwag tayo humusga sa ating kapwa. Bakit? Unang-una, hindi natin alam ang lahat-lahat ukol sa tao. Laging hindi sapat ang ating pag-unawa sa isang partikular na tao. Hindi natin alam ang bigat ng kanyang dinaraananContinue reading “Nahusgahan ka na ba?”

Rate this:

Kayamanang Atin, Isang Responsibilidad

19 Hunyo 2010. Sabado ng ika-11 Linggo ng Taon2 Chronicles 24, 17-25; Psalm 89; Matthew 6, 24-34 Pagmamay-ari ng Panginoon ang lahat ng bagay. Sa kasukdul-sukdulan, walang bagay ang hindi nagmumula at babalik sa Diyos na siyang tunay na nagmamay-ari nito. Kakabit nito, ang tao ang mas mahalaga kaysa anumang bagay. Kung nakakamit sa masamangContinue reading “Kayamanang Atin, Isang Responsibilidad”

Rate this:

Ang Hangarin Mo Ba Pansamantala or Magpakailan man?

18 Hunyo 2010. Biyernes ng ika-11 Linggo ng Taon 2 Kings 11, 1-20; Psalm 132; Matthew 6, 19-23 Kapag bumibili tayo ng gamit, nais nating piliin ang mga matibay at pangmatagalan. Ngunit walang gamit sa buong mundo ang hindi napapawi ng mga elemento tulad ng mga peste, kalawang o ng mga magnanakaw. Inaakala natin naContinue reading “Ang Hangarin Mo Ba Pansamantala or Magpakailan man?”

Rate this:

Kailan Ka Nagpapakitang-tao at Kailan Ka Totoo?

16 Hunyo 2010. Miyerkoles ng ika-11 Linggo ng Taon2 Kings 2, 1-14; Psalm 31; Matthew 6: 1-6, 16-18Mahalaga para sa isang Hudyo ang mabubuting-gawa lalung lalo na ang pagbibigay ng limos sa mga nangangailangan. Mas mahalaga pa ito kaysa anumang alay na inilalagay sa altar ng Panginoon. Ngunit iniingatan na hindi pakitang-tao lamang ang pagpapakabuti.Continue reading “Kailan Ka Nagpapakitang-tao at Kailan Ka Totoo?”

Rate this:

Paano Ba Natin Mamahalin ang Ating Kaaway?

15 Hunyo 2010. Martes ng ika-11 Linggo ng Taon1 Kings 21, 17-29; Psalm 51; Matthew 5, 43-48Agape ang salitang ginamit ni Hesus sa utos niyang mahalin natin ang ating mga kaaway. Ito ang kapangyarihang mahalin ang mga taong hindi natin gusto o mahirap nating mahalin. Hindi kailangan sa agape ang nararamdaman ng puso, tulad ngContinue reading “Paano Ba Natin Mamahalin ang Ating Kaaway?”

Rate this:

Ang Pagbibigay

14 Hunyo 2010. Lunes ng ika-11 Linggo ng Taon1 Kings 21, 1-16; Psalm 5; Matthew 5, 38-42 Note: The daily Filipino reflections here also appears in Pandesal 2010, the bible diary of the Claretians. I wrote the April-June 2010 reflections. Mahalaga sa Hudio ang pagbibigay. Tuwing ikapitong taon, nakaugalian ng mga Hudio ang ipasawalang-bisa angContinue reading “Ang Pagbibigay”

Rate this:

May Masama Ka Bang Nagiging Ikaw?

10 Hunyo 2010. Huwebes ng ika-10 na Linggo ng Taon1 Kings 18, 41-46; Psalm 65; Matthew 5, 20-26Usong-usong kasalanan ang tatlong pag-uugaling lilitisin ng Panginoon: ang mga nagagalit, nanunuya, at nanghihiya sa kanyang kapatid. Madalas itong ginagawa kaya halos nagiging parte na ng ating pagkatao. Nagiging natural na sa atin. Dahil dito, sanay na tayongContinue reading “May Masama Ka Bang Nagiging Ikaw?”

Rate this:

Hindi Magkasing Halaga ang Lahat ng Batas

9 Hunyo 2010. Miyerkoles ng ika-10 ng Linggo ng Taon1 Kings 18, 20-39; Psalm 16; Matthew 5, 17-19 Hindi lahat ng batas magkasing-halaga. May mga alituntunin na mabisa lamang sa paligsahan. Mayroon ding kautusan para isang samahan o ordenansa para sa isang maliit na lalawigan. May mga kautusang-bayan tulad ng Saligang Batas na sakop angContinue reading “Hindi Magkasing Halaga ang Lahat ng Batas”

Rate this: