Matuto ng Panibagong Kakayahan sa Buhay Online

Nahihirapan ka bang pag-aralan ang mga bagay na kailangan sa bagong normal, tulad ng paggamit ng Zoom o Google classroom? O kaya sa bagong mga apps para mas maging madali ang komunikasyon tulad ng Discord o Slack? Paano pa kaya kapag pinag-uusapan ang Schoology, Canvas, o Blackboard bilang “learning management systems.” Siguro nag-nosebleed na kayoContinue reading “Matuto ng Panibagong Kakayahan sa Buhay Online”

Rate this:

How to Begin and End an Online Class

I proposed that the two videos be used for every subject in order for the habit of silence and the examen to take root. Repetition is a key learning tool. In the Senior High School of Ateneo de Davao University in the “old normal,” we experienced the benefits of these two habits. The 1-minute ofContinue reading “How to Begin and End an Online Class”

Rate this: