Ano-anong mga patakaran sa iyong bahay ang hindi ka sumasang-ayon?

Ang mabubuting mga magulang ang siyang laging nasa isip ang kapakanan ng kanilang mga anak. Dahil dito, may mga patakaran sa bahay: may hindi pwedeng gawin at mayroon namang dapat gawin. Pinagbabawal sa mga bata ang makakasama; at pinaghihimok ang mga makakabuti sa kanila. Ngunit, isang pagkitil sa kalayaan ang pagtingin ng mga bata saContinue reading “Ano-anong mga patakaran sa iyong bahay ang hindi ka sumasang-ayon?”

Rate this:

Awe and Wonder

17 June 2012. 11th Sunday in Ordinary Time Ezekiel 17, 22-24; Psalm 92; Corinthians 5,6-10; Mark 4, 26-34  Parables are stories taken from ordinary life to explain a truth. Jesus uses parables to explain not just a truth, but a greater reality – that of the Kingdom of God. He uses parables in order for peopleContinue reading “Awe and Wonder”

Rate this:

Nawa’y May Kahulugan ang mga Bagay sa ating mga Bahay

Paano ba magpalaki ng mga anak na may pinaninindigan at prinsipyo sa buhay? May matututunan tayo sa mga coffee shops sa ating paligid. Hindi ba tayo nagtataka kung bakit mahal ang kape? Ang hindi natin alam, binabayaran natin ang tinatawag na “ambience.” Ang ambience ay ukol sa ating kapaligiran. Ang mga values o pinapahalagahan saContinue reading “Nawa’y May Kahulugan ang mga Bagay sa ating mga Bahay”

Rate this:

Paano Magpalaki ng May Paninindigan ang Anak

  Paano ba magpalaki ng mga anak na may pinaninindigan at prinsipyo sa buhay? May matututunan tayo sa mga coffee shops sa ating paligid. Hindi ba tayo nagtataka kung bakit mahal ang kape? Ang hindi natin alam, binabayaran natin ang tinatawag na “ambience.” Ang ambience ay ukol sa ating kapaligiran. Ang mga values o pinapahalagahanContinue reading “Paano Magpalaki ng May Paninindigan ang Anak”

Rate this: