Piliin ang MAS mabuting buhay!

Nung bata pa ako, nakatuon sa musika ang aking atensiyon. Mas excited akong tumugtog kaysa maglaro. Mas gusto kong pag-aralan ang mga piyesa kaysa pumunta sa kung saan-saan. Dito ko nalaman ang tunay na nilalaman ng aking puso, at sa kalaunan, nagamit ko ang musika sa aking buhay-paglilingkod. May pakay ang Diyos sa pagbibigay ngContinue reading “Piliin ang MAS mabuting buhay!”

Rate this:

Socrates: Gusto mo bang matuto?

Sino o ano ang nagbibigay sa iyo ng enerhiya, gasulina o apoy upang maisakatuparan ang iyong mga pangarap? Isang estudyante ni Socrates ang nagmakaawang humingi ng karunungang tulad ng sa pilosopo, kaya sinama ni Socrates ang estudyante sa dagat. Pagdating sa tabing-dagat, inilublob ni Socrates ito ng matagal. Pagkatapos ng ilang sandali, tinanong siya niContinue reading “Socrates: Gusto mo bang matuto?”

Rate this:

Fire

The most powerful weapon on earth is the human soul on fire. – Ferdinand Foch I found this quote from Brainy Quotes while preparing a wedding homily today. This is worth reflecting. The General Congregation 35 of the Jesuits states that in the world today, we have to deepen our friendship with the Lord, whoContinue reading “Fire”

Rate this:

Palm Sunday

5 April 2009 Palm SundayIsaiah 50, 4-7; Psalm 22; Phil 2, 6-11; Mark 15, 1-39All four Gospels report that triumphal entry of Jesus into Jerusalem. We knew that before He entered Jerusalem, Jesus stayed in Bethany with Martha, Mary and Lazarus. He then sent two unnamed disciples to fetch a colt in Jerusalem for hisContinue reading “Palm Sunday”

Rate this: