Ang Tabak ng Hari

Pagpapahalaga o values: kapayapaan *** Sa panahon ng iba’t ibang digmaang nangyayari sa buong daigdig, may kuwento po ako ukol sa kapayapaan. Nangangarap ang isang tabak na makasali sa isang malaking digmaan. Dahil bago at gawa sa pinakamalakas na bakal, siya ang tinatawag na “The king’s sword” o ang tabak ng hari. Isang araw, naranasanContinue reading “Ang Tabak ng Hari”

Rate this:

Si Hesus Ang Sanhi ng Paghihiwalay?

Nakakabagabag ang sinabi ni Hesus sa atin ngayong araw. Aniya siya ang magiging sanhi ng pagkakawatak-watak ng sanlibutan. Dahil sa Kanya, maghihiwalay ang mga anak at mga magulang. Mag-aaway ang mga magkakaibigan. Salungat ba ito sa unang pagpapakilala sa atin kay Hesus bilang tanda ng kapayapaan? Magkaiba ba ang ganitong pananaw? Malinaw ang sinasabi niContinue reading “Si Hesus Ang Sanhi ng Paghihiwalay?”

Rate this:

Are You in Need of Peace?

Find a quiet spot to read, reflect, and pray. You may record your thoughts in a prayer journal, or share your responses with others in a group. I. Beginning of Prayer Take a few moments to become more prayerful and centered in order to receive the gift of God’s Word. Consider: Have you ever feltContinue reading “Are You in Need of Peace?”

Rate this:

Panawagan Para sa Kapayapaan

  Sa kabila ng ating mga personal at pambansang isyu, niyayanig ng digmaang sibil ng Syria ang buong mundo. Kasangkot na rin dito ang mga bansa ng US, Russia, China, Israel atpb. At tulad ng mga tumatagal na alitan, maaari itong maging digmaang pandaigdig. Higit kumulang mga 100,000 na ang namatay sa maliit na bansangContinue reading “Panawagan Para sa Kapayapaan”

Rate this:

The Miracle of Easter

1 May 2011 2nd Sunday of EasterActs 2:42-47; Psalm 118; 1 Peter 1:3-9; John 20:19-31 The message of the Gospel today is the very miracle of Easter. That whatever is bound, enchained, enslaved, or unfree can be loosened, liberated and freed through forgiveness. By exercising this capacity to forgive, we free each other from whatContinue reading “The Miracle of Easter”

Rate this:

Are You at Peace?

27 March 2011 Third Sunday of LentExodus 17: 3-7; Psalm 95; Rom 5:1-8; John 4: 5-42 Note: This is a scheduled post. Every article for the 2011 Sundays of Lent and Easter published in this blog has been written long before the 11th of March 2011, the beginning of my 30-day retreat. The rest willContinue reading “Are You at Peace?”

Rate this:

Mapayapa Ba ang Iyong Kalooban?

4 Mayo 2010. Martes ng ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay.Acts 14, 19-28; Psalm 145; John 14, 27-31 Ang kapayapaan, sabi ni San Ignacio de Loyola, ang pahiwatig ng pananahan ng Diyos sa ating buhay. Madaling maibigay ng masamang espiritu ang kaligayahan sa pamamagitan ng makamundong aliw. Ngunit kahit sa gitna ng mga kaaliwang ito,Continue reading “Mapayapa Ba ang Iyong Kalooban?”

Rate this:

Grief, Acceptance and Peace

11 April 2010. 2nd Sunday of EasterActs 5, 12-16; Psalm 118; Rev 1, 9-19; John 20, 19-31 When Jesus comes to our life, His arrival is experienced as peace. Peace is what Jesus gives. Peace is what we receive when our faith is deep and complete. Our heart rests peacefully despite the many trials thatContinue reading “Grief, Acceptance and Peace”

Rate this:

A Reflection on our Name

1 January 2008. A New Year’s HomilyLuke 2, 16-21 The Holy Name of Jesus; The Circumcision of Jesus; the Holy Mother of God; World Day of Peace On the first day of the year, the Catholic Church does not celebrate the ‘new year’ since her calendar begins on the first Sunday of Advent. However, thisContinue reading “A Reflection on our Name”

Rate this:

Unity through Peace

21 October 2008 Tuesday of the 29th Week in Ordinary TimeEphesians 2, 12-22; Psalm 85 The first reading talks about the relationship between the Jews and the Gentiles. In the past the Gentiles has been excluded by the Jewish community. They had to part of the covenant relationship with God, and so did not shareContinue reading “Unity through Peace”

Rate this:

How Can One be at Peace When One Suffers

22 April 2008 Tuesday of the 5th Week of EasterActs 14, 19-28; John 14, 27-31 It is often difficult to reconcile the two themes of the readings today: the first reading accounts Paul’s suffering and the Gospel tells us that Jesus gives peace to us. How can one be at peace when one suffers? PaulContinue reading “How Can One be at Peace When One Suffers”

Rate this: