Si Albert at ang Kanyang Larong-Bidyo

Adik na adik na si Albert sa mga laro sa kompyuter. Hindi na siya nasasabihan ng kanyang mga pamilya na lumayo pansamantala sa mga video games na ito. Isang video game ang gustong-gusto ni Albert. Ito ang pangongolekta ng mga pagong sa bawat nibel ng larong pang-bidyo. Sa isang laro, siya ang naging pinakahusay saContinue reading “Si Albert at ang Kanyang Larong-Bidyo”

Rate this:

Ang Pasensya ni Hasgar

Noong unang panahon, may isang halimaw na nakabilanggo sa isang madilim at malalim na kuweba. Iisa lamang ang pasukan at labasan nito, ngunit nagbabago-bago ang posisyon nito araw-araw. Isang araw, dumating si Hasgar sa bungad ng kuweba. Natuklasan ng kanyang matalinong alipin ang sikreto ng pabago-bagong posisyon ng pintuan ng kuweba. Balak ng Hasgar naContinue reading “Ang Pasensya ni Hasgar”

Rate this:

Tatlong Tanong Bago Magbagong-Taon

Habang papalapit na ang katapusan ng taong 2015, nararapat lamang na magbalik-tanaw sa nakaraan upang lalung palalimin ang natutuhan sa mga nagdaang karanasan. Maari nating gamitin itong tatlong tanong na hango sa Spiritual Exercises ni San Ignacio de Loyola. Unang-una: ano ang nagawa ko para sa Diyos? Mas maganda kung mayroon tayong notebook o listahanContinue reading “Tatlong Tanong Bago Magbagong-Taon”

Rate this:

Ang Paghihintay sa Meron, Hindi sa Wala

Maligayang Pasko po! Habang nasa linggo tayo ng Kapaskuhan at nalalapit ang katapusan ng taong 2015, higit na mainam na punuin natin ang ating puso ng umaapaw na pasasalamat. Pinagdiriwang sa Pasko ang pagsilang ng Mesias. Ang pagdating ni Hesus ay Siyang katuparan ng pangako ng Diyos sa mga naghintay ng Tagapagligtas.   Sa atingContinue reading “Ang Paghihintay sa Meron, Hindi sa Wala”

Rate this:

Sali Ka Na!

Maligayang Pasko po! Dumarating sa iba’t ibang panahon at oras ang tawag ng Panginoon sa atin. Sa katunayan marami sa atin ang hindi na maalala ang eksaktong petsa at oras noong dumating ang Tawag o Paanyaya ng Diyos. Naalala mo ba kung kailan mo naisipang tumugon sa paanyayang magpakasal o mangimbang-bansa o sa pagbabago ngContinue reading “Sali Ka Na!”

Rate this:

Ang Apoy Ay Wala sa Impyerno

Laging sinusulat ni San Ignacio de Loyola sa kanyang mga liham para sa mga Heswitang misyonero ang ganito, “Ite Inflammate omnia” – ibig sabihin, “Go, set the world on fire!” “Pag-alabin mo ang puso ng mga tao sa pagmamahal sa Dios at kapwa!” Upang maunawaan natin ang “fire” kailangan natin makita ang lamig. Sabi niContinue reading “Ang Apoy Ay Wala sa Impyerno”

Rate this:

Paano mo malalaman kung nega ka na?

Ikaw ba ay laging “yes” o laging “no?” May kuwento ako: Si Mr. NO ay dumaan sa isang panaderia, upang bumili ng tinapay. Tanong ng tindera, “Bibili ka ba ng pandesal?” Sagot ni Mr. NO, “NO, hindi.” “Mantikilya,” tanong ng tindera. “NO, Hindi.” “Sorry,” sabi ng tindera, “wala akong ibang tinitinda.” Kaya, umuwi si Mr.Continue reading “Paano mo malalaman kung nega ka na?”

Rate this:

Natukso ka na ba?

Sabi ni San Ignacio de Loyola, kailangan nating makilala kung ano ang laging tumutukso sa atin. May kuwento ako: Isang araw nakita ng isang ibon ang isang pusang nagtitinda ng uod. Sabi ng pusa, “tatlong uod sa isang balahibo mo.” Napaisip ang ibon. Sabi niya sa sarili, “Naku, mura naman pala.” Kaya binili niya angContinue reading “Natukso ka na ba?”

Rate this:

Pagninilay Para sa Eleksyon

  Mahalagang handa tayo sa darating na eleksyon. Nakakatulong kung sa mismong araw, mayroon na tayong listahan ng mga pangalan ng mga napupusuan nating mga kandidato. Kaya bago dumating ang araw ng eleksiyon, kailangan nating maiging pagnilayan ito. Paano ba natin ito gagawin? Tanungin muna natin ang ating sarili kung ano ang bumabagabag sa atin.Continue reading “Pagninilay Para sa Eleksyon”

Rate this:

May Kahulugang Sakripisyo

  Hindi lamang kapanglawan ang panahon ng Lent o Kuwaresma. May kakaibang saya ang Panahon ng Kuwaresma. Sa kabila ng mga pag-aayuno at pagsisisi, panatag ang ating kalooban. Alam nating mahal tayo ng Diyos at patatawarin Niya tayo. Hindi tayo nagsasakripisyo sa wala; nag-aayuno tayo sa meron — may pinatutunguhan ang ating mga ginagawa paraContinue reading “May Kahulugang Sakripisyo”

Rate this:

Ang Halaga ng Paguulit sa Buhay

Isa sa mga hamon ng mga mag-aaral ang tandaan ang iba’t ibang pinag-aralan. Mahirap sa iba ang pagsasa-ulo ng maraming impormasyon. Halimbawa, ang mga bansa at ang kanyang capital city; ang bawat item sa Periodic Table of Elements; ang buong anatomy ng palaka at ng tao. Paano ba natin matatandaan ang mga ito? Isa saContinue reading “Ang Halaga ng Paguulit sa Buhay”

Rate this:

Ang Kapanglawan sa Kuweresma

Ang kapanglawan ng Lent o Kuwaresma ay makikita sa paggamit ng simbolo ng abo. Noong unang panahon, ang taong nagsisisi sa kanyang kasalanan ay nagsusuot ng sako at naglalagay ng abo sa buong katawan. Dahil sa kaugaliang ito, simbulo ng pagbabalik-loob ang krus na abo na inilalagay sa ating noo. Ngunit ang sako at aboContinue reading “Ang Kapanglawan sa Kuweresma”

Rate this:

Paghihintay

Ang ating buong buhay ay isang panahon ng paghihintay sa Diyos. Meron akong kuwento. Matanda na si Mang Carlos, isang kargador sa pier, nang nanaginip siya kay Hesus. Sabi ni Hesus, na maghanda siya bukas ng gabi dahil dadalaw siya sa kanyang bahay. Kaya, hindi pumasok si Mang Carlos kinabukasan para maghanda sa abot niyangContinue reading “Paghihintay”

Rate this:

I Need Someone with Skin

Meron akong kuwento. Takot si Jeremy sa dilim kaya tinawag niya ang kanyang nanay. Sabi ni Mommy Luisa, “Huwag kang matakot sa dilim, anak; lagi mong alalahaning laging naririto ang Diyos.” Sagot ni Jeremy, “Opo alam kong sinasamahan ako ni Papa Jesus, but I need someone with skin!” Totoo ang sinabi ni Jeremy. Kailangan natingContinue reading “I Need Someone with Skin”

Rate this:

Walang Namamatay sa Dilim

“We do not die from the darkness; we die from the cold.” – Miguel de Unamuno Takot ka ba sa dilim? Bakit ka natatakot? Sinasagisag ng dilim ang maraming bagay. Maaaring nakaraan: mga karanasang ayaw na nating balikan o gunitain. Maaari din itong panghinaharap: hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin. Kaya lagingContinue reading “Walang Namamatay sa Dilim”

Rate this: