Paano mo malalaman kung mahalaga ka sa iba?

Paano mo malalaman ang tunay na halaga ng bagay o tao sa iyo? O paano mo malalaman kung tunay ka ngang  pinapahalagahan ng iyong kapamilya, kaibigan o katrabaho? Nasusukat ang halaga sa panahong ginugugol natin sa kanila. Kung gusto mo malaman ang priorities ng isang tao, titingnan mo lamang kung paanong ginagamit nila ang kanilangContinue reading “Paano mo malalaman kung mahalaga ka sa iba?”

Rate this: