Ano ang priority mo?

Bilang pari, ilang beses ko nang pinakinggan ang huling kahilingan ng mga taong naghihingalo. Wala sa kanila ang nagsabing, “Fr, gusto ko pong ipunin ninyo sa aking tabi ang lahat ng aking mga medalya’t diploma. Ilagay nang paikot ang lahat ng aking mga achievements.” Sa kabilang banda, pawang hiling ng pagtitipon ng pamilya’t kaibigan angContinue reading “Ano ang priority mo?”

Rate this:

Paano mo malalaman kung mahalaga ka sa iba?

Paano mo malalaman ang tunay na halaga ng bagay o tao sa iyo? O paano mo malalaman kung tunay ka ngang  pinapahalagahan ng iyong kapamilya, kaibigan o katrabaho? Nasusukat ang halaga sa panahong ginugugol natin sa kanila. Kung gusto mo malaman ang priorities ng isang tao, titingnan mo lamang kung paanong ginagamit nila ang kanilangContinue reading “Paano mo malalaman kung mahalaga ka sa iba?”

Rate this:

Bakit Kailangang Pagnilayan ang Pinakamahalaga sa Iyo?

Bakit kailangang pagnilayan ang pinakamahalaga sa mahalaga lamang? May kuwento ako. May isang guro na kumuha ng isang malaking botelya ng mayonnaise. Nilagyan niya ito ng malalaking bato. Sabi niya, “Puno na ba ito?” Sagot ng mga estudyante, “Opo, puno na!” Pagkatapos, nilagyan niya ng maliliit na bato hangga’t napuno ang mga maliliit na espasyoContinue reading “Bakit Kailangang Pagnilayan ang Pinakamahalaga sa Iyo?”

Rate this:

On Priorities

Nahihirapan ka bang humindi sa maraming bagay lalu na kung galing ang hiling sa ating kapamilya at kaibigan? Kung gayon, kailangang mong mag-prioritize. May isang guro na kumuha ng isang malaking botelya ng mayonnaise. Nilagyan niya ito ng malalaking bato. Sabi niya, “Puno na ba ito?” Sagot ng mga estudyante, “Opo, puno na!” Pagkatapos, nilagyanContinue reading “On Priorities”

Rate this: