Anong Gagawin Mo Kapag Inapi Ka sa Internet

Paguusapan natin ngayon ang cyberbullying. Isa ito sa mga isyung napaguusapan sa ating kongreso dahil inaalala natin ang kapakanan ng lahat na gumagamit ng internet, lalung lalo na ang mga kabataang nasa “digital age.” Kung tinuturo natin ang mabuting asal, kasama na rin dito, ang asal nila sa virtual world, ang mundo nila sa internet.Continue reading “Anong Gagawin Mo Kapag Inapi Ka sa Internet”

Rate this:

Inapi Ka Na Ba? (Have you been bullied?)

Ikaw ba ay biktima ng pang-aapi o bullying? Naranasan mo na bang tuksuhin, alipustahin at uyamin nang matagal? Sinipa, sinuntok, at tinulak ka na ba ng ibang taong mas malaki at malakas kaysa sa iyo? O kaya, ikaw ba ay ininsulto at pinagbintangan ng masama sa salita o sa internet? Kapag naranasan o nararanasan moContinue reading “Inapi Ka Na Ba? (Have you been bullied?)”

Rate this: