Ano ang iniiwan ng nagmahal?

May iniiwan ang wagas na pag-ibig, tulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Naalala natin ang pinagdaanan ni Kristo upang mailigtas lamang tayo sa ating mga kasalanan. Ito ang patunay sa lubos na pagmamahal ng Ama sa atin: hanggang sa kamatayan ng Kanyang Anak ang ihahain niya para sa atin. Wika ni San Pablo, tatloContinue reading “Ano ang iniiwan ng nagmahal?”

Rate this:

Solusyon sa Pagkasiphayo

Kapuna-puna na sa mga panahong ito, sa gitna ng lahat na ginagawa natin upang habulin at namnamin ang buhay at iwasan ang anumang nakasisira at nakapagpapahirap ng buhay, may isang katagang naglalarawan sa tunay na kahalagayan natin. Hindi lamang ngayon, kundi nuon man. Hindi lamang sa mga mahihirap, kung sa mayayaman man. Hindi lamang saContinue reading “Solusyon sa Pagkasiphayo”

Rate this:

Ang Apoy Ay Wala sa Impyerno

Laging sinusulat ni San Ignacio de Loyola sa kanyang mga liham para sa mga Heswitang misyonero ang ganito, “Ite Inflammate omnia” – ibig sabihin, “Go, set the world on fire!” “Pag-alabin mo ang puso ng mga tao sa pagmamahal sa Dios at kapwa!” Upang maunawaan natin ang “fire” kailangan natin makita ang lamig. Sabi niContinue reading “Ang Apoy Ay Wala sa Impyerno”

Rate this:

Paano mo malalaman kung nega ka na?

Ikaw ba ay laging “yes” o laging “no?” May kuwento ako: Si Mr. NO ay dumaan sa isang panaderia, upang bumili ng tinapay. Tanong ng tindera, “Bibili ka ba ng pandesal?” Sagot ni Mr. NO, “NO, hindi.” “Mantikilya,” tanong ng tindera. “NO, Hindi.” “Sorry,” sabi ng tindera, “wala akong ibang tinitinda.” Kaya, umuwi si Mr.Continue reading “Paano mo malalaman kung nega ka na?”

Rate this:

Kailangan bang makinig ang matanda sa bata?

Kung magiging totoo tayo sa ating sarili, maaaring aminin natin ang sarap na nanggagaling sa pagiging kilala ng iba’t ibang tao. Nais nating makilala tayo bilang may pinag-aralan, may pangalan, may kayamanan, may kapangyarihan, o may narating sa buhay. Makikita ang mga pangalan ng kung sinong nakaluklok sa gobyerno o sinong malaking taong nagbigay paraContinue reading “Kailangan bang makinig ang matanda sa bata?”

Rate this:

Pagnilayan ang Kasalanang Nakakaapekto sa Kalidad ng Pagmamahal

  May isang kwento tungkol kay San Jeronimo at ang batang Hesus: “Minsan, nagpakita umano ang batang Hesus kay San Jeronimo at sinabi sa kanya: “Jerome, ano ba ang handog mo sa akin?” At ang sagot ni Jerome, “Panginoon, ibinigay ko na ang lahat, maging ang buhay ko.”   At ang batang Hesus ay tumugon,Continue reading “Pagnilayan ang Kasalanang Nakakaapekto sa Kalidad ng Pagmamahal”

Rate this:

Subukang Tandaan ang mga Panahon ng Pagmamahal

  Sa huling buwan bago ang pasukan, habang may panahon din para magnilay, meron akong proposal. Subukan nating tandaan ang mga panahon na nakaramdam tayo ng matindi o labis na pagmamahal. Ito ay maaaring galing sa ating tatay, anak, ate, kuya, girlfriend or boyfriend. Bakit ito ang aking proposal? Kadalasang nauubos ang ating enerhiya saContinue reading “Subukang Tandaan ang mga Panahon ng Pagmamahal”

Rate this:

How do you know you are in a committed relationship?

There is a difference between a companionship with a commitment and one without it. Friendships and a “mutual understanding” (MU) relationships are categorized under companionships without a commitment. Marriage or relationships akin to marriage (like having a girlfriend or a boyfriend) are considered under companionship with a commitment. But sometimes, even those who have saidContinue reading “How do you know you are in a committed relationship?”

Rate this:

How In Love Are You?

They say that the month of June has the longest list of marriages in history. The belief that the lady who gets hitched remains a bride forever, made the sixth month of the year the most popular to hold D-day. Before taking the road to the altar, every person undergoes a self-analysis. Is this theContinue reading “How In Love Are You?”

Rate this:

Of Marriage Proposals and Marking Commitments

This is an email and a chat interview. Before I wrote this article, I posted an announcement in Facebook. I asked them to share their funny marriage proposals either as a personal message or through email. I took one story and emailed some questions to her. Thanks to Anne (she preferred to use just her name)Continue reading “Of Marriage Proposals and Marking Commitments”

Rate this: