Rethinking, again.

4 April 2020. 8:30 PM. So I began vlogging a few days ago on IGTV and got good comments, feedback, and suggestions. And I thought maybe I should push it a little bit further.  I guess the quarantine period has given me time to rethink my so-called life in cyberspace. I have a Youtube channelContinue reading “Rethinking, again.”

Rate this:

Maglagay ng mga Tanda ng Magagandang Alaala

Tinatago mo ba ang mga Christmas o birthday cards na binigay ng iba’t ibang mahal mo sa buhay? Ako, oo. Inaamin kong sentimental akong tao: mahalaga sa akin ang mga ebidensya ng pagmamahal, maging card man ito, sulat o litrato. Halimbawa, ang featured image na nasa itaas nitong blog post ay larawan ng pamilya ko.Continue reading “Maglagay ng mga Tanda ng Magagandang Alaala”

Rate this:

New Trailer: Ignacio de Loyola

JESCOM FILMS PHILIPPINES presents the feature film IGNACIO DE LOYOLA starring Andreas Muñoz, Javier Godino, and Julio Perillan. Coming July 2016. http://www.IgnacioDeLoyola.com #IgnacioMovie The movie is in English. It is intended for the GLOBAL audience. We want St. Ignatius to be known by the world. Jesuit Communications Foundation Inc (JESCOM) is the communications apostolate ofContinue reading “New Trailer: Ignacio de Loyola”

Rate this:

Ang Paghihintay sa Meron, Hindi sa Wala

Maligayang Pasko po! Habang nasa linggo tayo ng Kapaskuhan at nalalapit ang katapusan ng taong 2015, higit na mainam na punuin natin ang ating puso ng umaapaw na pasasalamat. Pinagdiriwang sa Pasko ang pagsilang ng Mesias. Ang pagdating ni Hesus ay Siyang katuparan ng pangako ng Diyos sa mga naghintay ng Tagapagligtas.   Sa atingContinue reading “Ang Paghihintay sa Meron, Hindi sa Wala”

Rate this:

Higit na Paghandaan ang Espirituwal na Buhay sa Pasko

Nilapitan ka na ba ng isang tao na hindi pera ang pangangailangan, kundi isang tagapakinig o tagapagbigay-gabay sa nararapat at makabubuting hakbang sa isang komplikadong sitwasyon? Ganito ang karanasan ni San Juan Bautista. Hindi pangangailangang pisikal ang mga tanong ng mga tao, publikano at kawal, kundi, “Ano ang dapat naming gawin upang makamtan ang buhayContinue reading “Higit na Paghandaan ang Espirituwal na Buhay sa Pasko”

Rate this:

Sali Ka Na!

Maligayang Pasko po! Dumarating sa iba’t ibang panahon at oras ang tawag ng Panginoon sa atin. Sa katunayan marami sa atin ang hindi na maalala ang eksaktong petsa at oras noong dumating ang Tawag o Paanyaya ng Diyos. Naalala mo ba kung kailan mo naisipang tumugon sa paanyayang magpakasal o mangimbang-bansa o sa pagbabago ngContinue reading “Sali Ka Na!”

Rate this:

To Die A Thousand Deaths: Discerning As a Descendant of A Saint

“Therefore, if we grant you life, will you renounce your faith?” At this point, the Governors, eager to know Lorenzo’s final stand, asked him one last time.   Lorenzo’s answer came without hesitation: “That I will never do, because I am a Christian, and I shall die for God, and for Him I will giveContinue reading “To Die A Thousand Deaths: Discerning As a Descendant of A Saint”

Rate this:

The Top 7 Images of Jesus’ Mercy & Compassion

In the Jubilee of Mercy and Compassion, Mr. Vinz Loiz and Mr. Barth Mariquit of the Christian Life Education Subject Area put up an exhibit of images of Jesus, the King of Mercy and Compassion. Just as St. Ignatius was converted by reading two books, the Life of Christ and the Lives of the Saints,Continue reading “The Top 7 Images of Jesus’ Mercy & Compassion”

Rate this:

May Lugar Para sa Iyo

Maaaring nagbibigay-buhay o nakakawala ng gana sa buhay ang anumang alaala. Nakakawalang-buhay kung hindi natin nalalampasan ang sakit; nakakabigay-buhay kung nagkakaroon ng lunas ang ating mga sugat. Upang sariwain natin ang ating mga alaala, dinadaan natin ito sa iba’t ibang ritwal. May mga pumupunta sa lugar ng una nilang pagkikita; meron namang kumakain ng paboritoContinue reading “May Lugar Para sa Iyo”

Rate this:

May kahulugan ba sa iyo ang mawisikan ng tubig?

Ang pagbabasa ng tubig ba ay isang walang kahulugang ritwal tulad nang ginagawa natin sa Kapistahan ni San Juan Bautista? Kilala si San Juan Bautista bilang nagbibinyag ng tubig sa Ilog Jordan. Kaya, bilang paggaya at pag-aalala sa propetang pinsan ni Hesus, tinatapunan natin ng tubig ang isa’t isa. Palagay ko kailangan nating makita angContinue reading “May kahulugan ba sa iyo ang mawisikan ng tubig?”

Rate this:

The Perspective of Zacchaeus

3 November 2013: 31st Sunday in Ordinary Time; Wisdom 11:22-12:2; Psalm 145; Thess 1:11-2:2; Luke 19:1-10 For this Sunday’s reflection, may I suggest that we take the position of Zacchaeus in the Gospel today? By identifying with Zacchaeus, we will find ourselves desiring to see Jesus personally, not just hearing about Him. And if thatContinue reading “The Perspective of Zacchaeus”

Rate this:

Why do we pray the rosary?

Ano ba ang tamang pagdarasal, yaong spontaneous o ang pagdarasal na paulit-ulit na kinagawian hindi lamang ng mga Katoliko kundi ng mga Muslim at Buddhist? Sa araw na ito ginugunita natin ang pagrorosaryo, ang paguulit ng Aba Ginoong Maria, na nakikita sa Ebanghelio ni San Lukas, Ama Namin na turo ni Hesus, ang Luwalhati atContinue reading “Why do we pray the rosary?”

Rate this:

Developing a Sense for the Other

Photo by Bok Pioquid Christian Service Involvement Program Ateneo de Manila High School 9 June 2013. 10th Sunday in Ordinary Time 1 Kings 17:17-24; Psalm 30; Galatians 1: 11-19; Luke 7:11-17 The story of the widow of Nain is found only in the Gospel of Luke. And just like the stories of Jesus who raisedContinue reading “Developing a Sense for the Other”

Rate this:

Paghihintay

Ang ating buong buhay ay isang panahon ng paghihintay sa Diyos. Meron akong kuwento. Matanda na si Mang Carlos, isang kargador sa pier, nang nanaginip siya kay Hesus. Sabi ni Hesus, na maghanda siya bukas ng gabi dahil dadalaw siya sa kanyang bahay. Kaya, hindi pumasok si Mang Carlos kinabukasan para maghanda sa abot niyangContinue reading “Paghihintay”

Rate this:

Ang Sukatan ng Tagumpay Ay Nasa Lalim ng Naratnan

Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (St. John Baptist Marie Vianney Sunday) John 16, 24-35 Ano nga ba ang tagumpay? Nasusukat ba ito sa taas ng iyong pinag-aralan, o sa posisyon na iyong hinahawakan? Sino ba ang matagumpay: ang isang mayor na nangungurakot o ang isang janitor na may malasakit? Sino ang tunay na magaling: angContinue reading “Ang Sukatan ng Tagumpay Ay Nasa Lalim ng Naratnan”

Rate this: