Kuwento ni Lilong Lobo at Pina Porkupino

May kuwento ako: Nakaugalian na ni Lilong Lobo ang humalulong nang humalolong sa buwan tuwing gabi. Kinukutya ni Lilong ang buwan dahil mabagal daw ito; hindi kasing liwanag ng araw ang kanyang ilaw; at paiba-iba ang mukha nito tuwing gabi. Kaya umiiyak gabi-gabi ang buwan. Kaya tuwing gabi din lumalabas si Pina Porkupino, isang porcupine,Continue reading “Kuwento ni Lilong Lobo at Pina Porkupino”

Rate this: