Are you extremely exhausted?

This is a transcript of the video below, both in Filipino and English. Pagod na pagod ka na ba? Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal. Napapagod talaga ang buhay-pandemiya. Sinasabi ito ng maraming mga mag-aaral na laging nakakatutok sa computer, o ng mga taong nagtatrabaho sa bahay. Wala na daw boundaries ang paghahanap-buhayContinue reading “Are you extremely exhausted?”

Rate this:

Do You Need To Rest?

14 January 2011 Friday of the First Week in Ordinary TimeHebrews 4: 1-11; Psalm 78: Mark 2: 1-12When we hear the word “rest” what comes to our mind? Perhaps a beautiful white sand beach or a favorite mountain retreat or on busy days a few hours off in a coffee shop. But the word “rest”Continue reading “Do You Need To Rest?”

Rate this: