How To Gain More Followers For Your Ministry

This is a transcript of the video below. This was presented at the Catholic Social Media Summit 2020. Social Media is P2P not B2B. Social media is about person-to-person communications and not business-to-business. You are connecting with real people—not “avatars” or “users”. Social media is not the usual parish bulletin board. When you use yourContinue reading “How To Gain More Followers For Your Ministry”

Rate this:

A Crack at Vlogging

How should a priest vlog? Definitely I do not want a vlog without substance. Or, a vlog that is about life and leisure. What should my vlog look like, without plunging into the borderline scandalous or the realm of the super conservative traditionalist? I’d like to vlog about what I do in forming young people,Continue reading “A Crack at Vlogging”

Rate this:

Rethinking, again.

4 April 2020. 8:30 PM. So I began vlogging a few days ago on IGTV and got good comments, feedback, and suggestions. And I thought maybe I should push it a little bit further.  I guess the quarantine period has given me time to rethink my so-called life in cyberspace. I have a Youtube channelContinue reading “Rethinking, again.”

Rate this:

Tiyakin na ikaw ang may kontrol sa social media, at hindi ang social media ang may hawak sa iyong buhay.

Sino ba ang lagi mong katabi? Ang iyong mahal sa buhay o ang cellphone? Marami sa atin ang adik sa social media. Naaaliw tayo sa mga posts ng ating mga fina-follow, at mas madalas, naiinggit tayo sa kanilang mga ginagawa. Nangangarap tayong maabot ang kanilang narating, kaya #SANAALL ang ating hashtag. Ang lahat ng teknolohiyaContinue reading “Tiyakin na ikaw ang may kontrol sa social media, at hindi ang social media ang may hawak sa iyong buhay.”

Rate this:

Huwag sa Maraming Makakakita Punahin ang anumang Nai-post ng Isang Kaibigan.

Note: This is the 8th. According to the most recent McCann-Erickson Youth Survey of 2018, there are 10 Rules that the Filipino youth religiously follows. If you want all of them, the succeeding posts until 3 June 2019 will discuss each. All posts for this year is my contribution to the celebration of the YearContinue reading “Huwag sa Maraming Makakakita Punahin ang anumang Nai-post ng Isang Kaibigan.”

Rate this:

Pag-isipan Nang Masinsinan Bago Mag-Post

Note: This is the 7th. According to the most recent McCann-Erickson Youth Survey of 2018, there are 10 Rules that the Filipino youth religiously follows. If you want all of them, the succeeding posts until 3 June 2019 will discuss each. All posts for this year is my contribution to the celebration of the YearContinue reading “Pag-isipan Nang Masinsinan Bago Mag-Post”

Rate this:

Mag-Post ng Nagpapasaya o Nakaka-Inspire sa Social Media

Note: This is the 6th. According to the most recent McCann-Erickson Youth Survey of 2018, there are 10 Rules that the Filipino youth religiously follows. If you want all of them, the succeeding posts until 3 June 2019 will discuss each. All posts for this year is my contribution to the celebration of the YearContinue reading “Mag-Post ng Nagpapasaya o Nakaka-Inspire sa Social Media”

Rate this:

Pag-aralan ang Iba’t Ibang mga Salitang Umuusbong sa Internet

Note: This is the 4th. According to the most recent McCann-Erickson Youth Survey of 2018, there are 10 Rules that the Filipino youth religiously follows. If you want all of them, the succeeding posts until 3 June 2019 will discuss each. All posts for this year is my contribution to the celebration of the YearContinue reading “Pag-aralan ang Iba’t Ibang mga Salitang Umuusbong sa Internet”

Rate this:

May Limitasyon ang Pagpapakilala sa Social Media

Note: This is the 3rd. According to the most recent McCann-Erickson Youth Survey of 2018, there are 10 Rules that the Filipino youth religiously follows. If you want all of them, the succeeding posts until 3 June 2019 will discuss each. All posts for this year is my contribution to the celebration of the YearContinue reading “May Limitasyon ang Pagpapakilala sa Social Media”

Rate this:

Laging Maging Tunay na Ikaw

Note: This is the 2nd. According to the most recent McCann-Erickson Youth Survey of 2018, there are 10 Rules that the Filipino youth follows religiously. If you want all of them, all of the succeeding posts until 3 June 2019 will discuss each. All posts for this year is my contribution to the celebration ofContinue reading “Laging Maging Tunay na Ikaw”

Rate this:

Refresh

I stopped writing. For some reason, sharing my thoughts in a longer version just went hibernating. It did not feel like passionately updating my old blog called, “Faith of A Centurion” in Blogger. So to keep this blog running, I have published my scripts for television. At least, something appeared here every single week. IContinue reading “Refresh”

Rate this:

Kapag binara ang isang intelihenteng paliwanag.

Naranasan mo na bang magbigay ng payo nguni’t sinabihan ka ng, “Oo na, ikaw na ang magaling”? Naaalala ko ang isang kaibigan. Kinausap ko siyang mabuti sa akala kong nasa tamang panahon ako dahil ito ay retreat namin. Nabigyan ko siya ng feedback ukol sa kanyang pag-uugaling nakakasakit sa ibang tao. Ngunit ang sinagot saContinue reading “Kapag binara ang isang intelihenteng paliwanag.”

Rate this:

Ang Millennial at ang Adiksiyon

Nahalata niyo ba kung kailan ginagamit ng ating mga kabataan ang kanilang mga cellphones, lalo na ang mga social media platforms tulad ng Facebook, Twitter at Instagram? Pinaguusapan ngayon ang epekto ng mga social media platforms sa kanila. Ito daw ay nakaka-adik. Ayon sa maraming pananaliksik, inilalabas ng ating katawan ang dopamine, isang kemikal naContinue reading “Ang Millennial at ang Adiksiyon”

Rate this:

Si Aling Elepante

May kuwento ako na galing sa mga Masai sa Africa. Bitbit ni Aling Elepante ang isang malaking garapon ng pulot-pukyutan sa kanyang likod nang makasalubong niya si Kong Kuneho na gustong tumawid sa ilog. “Sakay ka sa aking likod,” sabi ni Aling Elepante. At agad-agad nitong inakyat ang kanyang likod. Habang tumatawid sila sa ilog,Continue reading “Si Aling Elepante”

Rate this:

Ang Pangarap ng mga Millennials

Marami ang mga puna ukol sa mga Millennials, o yung mga ipinanganak from 1985 pataas. Ayon kay Simon Sinek, pinapangarap ng mga millennials na magkaroon ng layunin ang kanilang buhay. Higit sa lahat, na magkaroon ng epekto o impact sa ibang tao. Nguni’t kadalasan, hindi ito nakakamtan. Hindi sila nakukuntento sa buhay, at sa paghahagilapContinue reading “Ang Pangarap ng mga Millennials”

Rate this: