Has the Christian Faith Transformed Philippine Society?

This is my take on the question about how deep has the Catholic faith taken root in the lives of Filipinos that it transformed Philippine society. This is a transcription of the video below: Inako ba natin ang pananampalatayang Kristiyano hanggang sa binago nito tayo? Ginugunita natin ngayon ang ika-limang daang annibersaryo ng pagdating ngContinue reading “Has the Christian Faith Transformed Philippine Society?”

Rate this:

Sto Niño: Paggalang sa Paglaki

Maligayang kapistahan po sa ating mga kapamilya sa Cebu! Alam niyo po ba na masarap ang maging isang guro? Isa sa mga kinamamanghaan ko ang makita ang mga estudyante kong nagbabago: pagkatapos ng Grade 9, biglang nagiging binata na silang tingnan. Ngunit mas mahalaga sa akin ang pagbabagong nagaganap sa mga bata ukol sa kanilangContinue reading “Sto Niño: Paggalang sa Paglaki”

Rate this:

How Can We Grow in Faith and Friendship

Fr. Jboy Gonzales SJ, Sinulog 2013, Cebu, City 3rdSunday in Ordinary Time Nehemiah 8:2-6,8-10; Psalm 18:8-10, 15; 1 Cor 12:12-14,27; Luke 1:1-4, 4:14-21 Filipinos seem to be fixated with the Christmas Season. The Sinulog, Dinagyang, and the Ati-Atihan Festivals are celebrations of the Child Jesus. These festivals do not just commemorate the beginnings of ChristianityContinue reading “How Can We Grow in Faith and Friendship”

Rate this:

Tama Ba ang Debosyon natin sa Sto. Nino?

Isang pagre-respeto ng proseso ng paglaki at paglago ang debosyon ng Sto. Nino. Nauunawaan natin na ang bata ay unti-unti at hinay-hinay itong tumatanda. Hindi maaaring madaliin ang anumang pagtubo. Pinagpaplanuhan, pinagtiya-tiyagaan at pinagsisikapan ang kahit na anong paglalago, tulad ng isang magulang na nagpapalaki ng anak. At tulad nang sinabi sa Ebanghelio, tuloy-tuloy angContinue reading “Tama Ba ang Debosyon natin sa Sto. Nino?”

Rate this:

Ketchup and the Sto Nino

17 January 2010. Feast of the Sto. Nino de CebuProper Feast in the Philippines: 2nd Sunday in Ordinary TimeIsaiah 9, 1-6; Psalm 97; Ephesians 1, 3-18; Luke 2, 41-52 We do know that ketchup is a condiment best used on top of hotdog and burger sandwiches, or as a dip for potato fries and friedContinue reading “Ketchup and the Sto Nino”

Rate this:

Sayaw ng Sto. Nino

17 January 2010. Feast of the Sto. Nino de CebuProper Feast in the Philippines: 2nd Sunday in Ordinary TimeIsaiah 9, 1-6; Psalm 97; Ephesians 1, 3-18; Luke 2, 41-52 Note: This post appears in Sambuhay today. Sambuhay is a publication of the Society of St. Paul. The missalette is used to help people participate moreContinue reading “Sayaw ng Sto. Nino”

Rate this:

How To Show Devotion to the Child Jesus (Sto. Nino) (Filipino)

18 January 2009. Feast of the Sto. Nino de CebuProper Feast in the Philippines: 2nd Sunday in Ordinary TimeIsaiah 9, 1-6; Psalm 97; Ephesians 1, 3-18; Mark 10, 13-16 Note: English version below: in previous post. Pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng Sto. Nino. Sa kapistahang ito, nagpupunyagi tayo sa Panginoon bilang pasasalamat sa atingContinue reading “How To Show Devotion to the Child Jesus (Sto. Nino) (Filipino)”

Rate this:

How to Show Devotion to the Child Jesus (Sto. Nino)

18 January 2009. Feast of the Sto. NinoProper Feast in the Philippines: 2nd Sunday in Ordinary TimeIsaiah 9, 1-6; Psalm 97; Ephesians 1, 3-18; Mark 10, 13-16 Today we celebrate the feast of the Sto. Nino. In this celebration, we praise our Lord as a sign of our gratitude for the Christian faith. Today weContinue reading “How to Show Devotion to the Child Jesus (Sto. Nino)”

Rate this:

Feast of the Sto. Nino

20 January 2008 2nd Sunday in Ordinary TimePhilippine Feast of the Child Jesus (Sto. Nino) In all aspects of our lives, we grow. Physical, motor, cognitive and social development are major areas of development. Parents and guardians who watch over children must see improvements in their physical and language skills. In sight, the child shouldContinue reading “Feast of the Sto. Nino”

Rate this: