Panawagan Para sa Kapayapaan

  Sa kabila ng ating mga personal at pambansang isyu, niyayanig ng digmaang sibil ng Syria ang buong mundo. Kasangkot na rin dito ang mga bansa ng US, Russia, China, Israel atpb. At tulad ng mga tumatagal na alitan, maaari itong maging digmaang pandaigdig. Higit kumulang mga 100,000 na ang namatay sa maliit na bansangContinue reading “Panawagan Para sa Kapayapaan”

Rate this: