Paez, Nilo at Ventura: Alalahanin ang mga personal na bayani sa Undas.

Alalahanin ang mga namatay na bayani. Magandang umaga po at tayo na’t magkape’t pandasal. Hindi po ako magtataka kung mayroon nang dumalaw sa kanilang mga yumao sa araw na ito, para makaiwas sa trapik at nagdadagsaang mga tao. Nguni’t bakit nga ba tayo pumupunta sa libingan? Dahil biniyayaan tayo ng Diyos ng angking dangal atContinue reading “Paez, Nilo at Ventura: Alalahanin ang mga personal na bayani sa Undas.”

Rate this:

All Souls’ Day: Bakit Kailangang Dalawin ang Patay na?

  Dahil bukas na ang Undas, maaari nating isipin na isang reunion o pagtitipon-tipon ang araw ng mga patay. Ginugunita natin na ang mga minamahal nating yumao ay hindi naglaho na lamang, kundi buhay-na-buhay at tunay na kapiling natin sa araw-araw. Ngunit magiging makahulugan lamang ang ating paghahanda sa araw na ito kung may pananampalatayaContinue reading “All Souls’ Day: Bakit Kailangang Dalawin ang Patay na?”

Rate this:

Ano ang kahulugan ng “Undas”?

Malapit na nating dalawin ang mga minamahal nating yumao. Sino-sino po ang iyong mga dinadalaw sa libingan? Bakit mo sila dinadalaw? Nagdarasal pa ho ba kayo, nagtitirik ng kandila at nagdadala ng bulaklak sa kanila? Mas mainam na alam po natin ang kahulugan ng Undas; sa Undas, inaalala natin na ang ating mga yumao ayContinue reading “Ano ang kahulugan ng “Undas”?”

Rate this: