Paano mo malalaman ang misyon mo sa buhay?

Alam mo ba na walang tao ang magkaparehas sa tibok ng puso? Sa libo-libong tao sa mundo, ang puso mo lang ang tumitibok nang ganyan. Kapag ginagamit natin ang salitang puso, ano ang iniisip po ninyo? Kapag sinasabi natin, “Buong puso kitang mamahalin” ano ang ibig mong sabihin? Sa bibliya, ginagamit ang salitang “puso” bilangContinue reading “Paano mo malalaman ang misyon mo sa buhay?”

Rate this:

Naiingit ka ba sa abilidad ng iba?

Nainggit ka na ba sa talento ng ibang tao? Lagi mo bang sinasabi, “Sana marunong din akong kumanta, sumayaw, at kung ano, ano pa.” O kaya, “Sana marunong din siyang kumanta, sumayaw ng tulad ko!” Nararanasan kadalasan ang pangalawang pangungusap ng mga estudyante sa group work o kaya sa teamwork. Nguni’t meron tayong dapat naContinue reading “Naiingit ka ba sa abilidad ng iba?”

Rate this: