Mangyari Lamang

Note: Let me share to you a poem by my bestfriend, Atty. Cerilo Rico Abelardo, who wrote it on Valentine’s Day. Happy Valentines, everyone! *** Mangyari lamang ay tumayo Ang mga nagmamahal Nang makita ng lahat Ang kagandahan ng mukha ng pag-ibig Ipamalas ang tamis Ng malalim na pagkakaunawaan Sa mga malabo ang paningin. MangyariContinue reading “Mangyari Lamang”

Rate this: