Paano mo malalaman ang misyon mo sa buhay?

Alam mo ba na walang tao ang magkaparehas sa tibok ng puso? Sa libo-libong tao sa mundo, ang puso mo lang ang tumitibok nang ganyan. Kapag ginagamit natin ang salitang puso, ano ang iniisip po ninyo? Kapag sinasabi natin, “Buong puso kitang mamahalin” ano ang ibig mong sabihin? Sa bibliya, ginagamit ang salitang “puso” bilangContinue reading “Paano mo malalaman ang misyon mo sa buhay?”

Rate this:

Discover Camalig: a 16th c. town, a lake, and food as fiery as its volcano.

See Camalig, Albay: a 16th c town, Sumlang lake, ancestral houses and authentic Bicol dishes.

Rate this:

Sali Ka Na!

Maligayang Pasko po! Dumarating sa iba’t ibang panahon at oras ang tawag ng Panginoon sa atin. Sa katunayan marami sa atin ang hindi na maalala ang eksaktong petsa at oras noong dumating ang Tawag o Paanyaya ng Diyos. Naalala mo ba kung kailan mo naisipang tumugon sa paanyayang magpakasal o mangimbang-bansa o sa pagbabago ngContinue reading “Sali Ka Na!”

Rate this:

Discerning Your Vocation

What is a vocation? God has a dream for each one of us. We are uniquely loved and called by God. God only wishes good for us as a human race and as individuals. God’s dream is that we in our own unique way will join Christ in building a better world and so experienceContinue reading “Discerning Your Vocation”

Rate this: